Stav fiskalizace (evidence) účtů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Stav fiskalizace (evidence) účtů

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování > Dlaždicové menu > Historie >

Jak zkontrolovat, zda byl účet fiskalizován (zaevidován)?

Stav jednotlivých položek a účtů s ohledem na jejich fiskalizaci (evidenci) můžete sledovat v Historii tržeb. Zde můžete jednotlivé doklady dodatečně zfiskalizovat. Můžete však provést také hromadnou fiskalizaci (evidenci) všech neodeslaných účtenek.
 

V případě úspěšné fiskalizace (evidence) se položka v Historii tržeb zobrazí bez upozornění. Stačí vybrat v přehledu účet a ťuknout na něj.

newitem40
 

 

Pokud jste zvolili možnost Nefiskalizovat doklad, zobrazí se u položky poznámka Účet vystaven bez fiskalizace s přeškrtnutým EET. Účty lze podle stavu fiskalizace filtrovat pomocí menu 01.

newitem38
 

Jestliže účet nebyl fiskalizován (zaevidován) z důvodu nějaké chyby, budete na to upozorněni jak v přehledu transakcí 01, tak v detailu konkrétní platby 02. Také bude svítit výstražný vykřičník u ikonky pro otevření postranního menu 04. V takovém případě zkontrolujte správné Nastavení EET a internetové připojení a poté zkuste problém vyřešit ťuknutím na možnosti 03 nebo 04 (viz níže).

fisk1_800_edge_dr_no2

 

Ťuknutím na fialovou ikonku tří horizontálních teček (viz 03 na obrázku výše) se dostanete do následující nabídky. Tam zvolte možnost Fiskalizovat a pro zvolený účet proběhne nový pokus o fiskalizaci (zaevidování).

fisk2_800_edge_dr\

nahoru


Jak najednou zfiskalizovat (zaevidovat) neodeslané doklady?

Doklady, které nebyly fiskalizovány (zaevidovány) můžete dodatečně zfiskalizovat (zaevidovat) pomocí volby Fiskalizovat doklady v postranním menu. Pokud nebyly nějaké doklady fiskalizovány, budete na to upozorněni ikonkou menu-chyba. Zvolením možnosti Fiskalizovat doklady proběhne nový pokus o fiskalizaci (zaevidování) VŠECH nefiskalizovaných dokladů.

Pokud nedojde tímto způsobem k fiskalizaci dokladů, proveďte opakovanou evidenci účtenek v Historii. (viz tento postup)

newitem115

sipka1

newitem116

nahoru