Subjekty EET

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Subjekty EET

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Seznamy >

Dotykačka umožňuje vystavit účet v tzv. pověření. Pokud tedy chcete, aby byl konkrétní účet fiskalizován na jiné DIČ (na jiný subjekt), než je standardně nastavené v pokladně, můžete toho docílit pomocí volby PRODAT V POVĚŘENÍ v Platebním dialogu, nebo ve Vzdálené správě. Následující postup ukazuje vložení subjektu prostřednictvím Vzdálené správy.
 

uziv_tip_icon

Subjekty pro prodej v pověření můžete spravovat také přímo v pokladně.

 

Jak přidat či smazat subjekt pro prodej v pověření?

1_icon

Na záložce Seznamy » Subjekty EET a klikněte na modré tlačítko + Přidat 01. Pokud již máte nějaké subjekty vytvořené tlačítky 02  je upravíte či smažete.

2017-03-16_135124

 

2_icon

Vyplňte Název, DIČ subjektu, který budete chtít použít v zastoupení. Pomocí přepínače určete, zde je subjekt plátce či neplátce DPH. Vložení subjektu dokončete kliknutím na tlačítko Uložit.

2017-03-16_135450

 

uziv_tip_icon

Kromě zvolení subjektu pro prodej v pověření při konkrétní platbě účtu můžete tento subjekt trvale přiřadit nějakému produktu nebo kategorii. Níže je příklad nastavení prodeje v zastoupení pro produkt, který se bude při každém jeho prodeji fiskalizovat (evidovat) na zvolený subjekt. Přepínač Prodej v pověření přepněte do polohy ON a z rozbalovacího menu zvolte konkrétní subjekt.

2017-03-16_135905

nahoru