Synchronizace a záloha

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Synchronizace a záloha

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace >

V této části naleznete nastavení synchronizace se Vzdálenou správou, zálohování a uchovávání dat a možnost přidat propojené pokladny pro přesouvání účtů. Mimo přidání propojených pokladen zde nedoporučujeme nic měnit bez předchozí konzultace s technickou podporou!

 

Synchronizovat se Vzdálenou správou

Ťuknutím zapínáte či vypínáte připojení pokladny ke Vzdálené správě a synchronizaci dat. Součástí této volby je jednoznačný identifikátor cloudu, tj. webového úložiště, do kterého pokladna ukládá data.

dulezite_sdeleni_icon

Pokud tuto volbu deaktivujete, nebudou ve Vzdálené správě k dispozici aktuální data a také nebudou data zálohována na webové úložiště. V případě výpadku pokladny tak můžete přijít o data. Tato volba by měla být tedy vždy zapnuta.

 

Informace o pokladně

Jednoznačný identifikátor pokladny a webového úložiště (Cloudu), kam pokladna ukládá data.
 


Zálohování

Povolit automatické zálohování

Povolí či zakáže vytváření automatických interních záloh. Tuto volbu doporučujeme nechat zapnutou. Z lokální zálohy je totiž možné v případě problémů obnovit data. O obnovu dat se případně postará technická podpora.

poznamka_icon

Zálohy dat se ukládají do složky DotykackaBackup a fungují podle tohoto schématu:

Ze záloh starších 1 rok zůstávají zachována data za poslední měsíc. Ostatní je automaticky průběžně odmazáváno.

Za poslední měsíc se vždy ukládají data za poslední den v týdnu.

Za poslední týden se vždy ukládá poslední záloha každého dne.

Za poslední den se vždy ukládají všechny 4 zálohy.

Preferovat externí úložiště (SD karta)

Pokud bude do zařízení vložena SD karta a bude tato volba povolena, zálohy se budou automaticky ukládat na tuto SD kartu.

Provést manuální zálohu

Ťuknutím vytvoříte novou lokální zálohu.

nahoru


Uchování dat

Toto nastavení určuje interval, po který Dotykačka uchovává lokální data na pokladnách. Standardně jsou zachována data za aktuální a předchozí měsíc (volba AUTOMATICKY). Můžete však nastavit také vlastní interval, případně uchovávat na pokladně všechna data. Starší data se z pokladny odmazávají vždy po uzavření směny, je proto důležité směny pravidelně uzavírat. Dotykačka před odmazáním lokálních dat kontroluje existenci stejných údajů ve Vzdálené správě. Nemůže tedy dojít k odmazání dat, která ještě nejsou z nějakého důvodu synchronizována se Vzdálenou správou.

Jestliže potřebuje zobrazit na pokladně účtenku, která již byla odmazána, vyhledejte ji v Historii. Jakmile ji v historii otevřete, účtenka se automaticky stáhne do pokladny.

Příklad nastavení:
Pokud nastavíte interval 1 měsíc, a aktuálně je srpen, budou v pokladně přístupná data od 1. července až do 31. srpna. 1. září pak dojde k automatickému odmazání dat za červenec. Shodně se chovají i další intervaly: 1 den = data za dnešek a celý předchozí den.

dulezite_sdeleni_icon

Interval pro uchování dat určuje velikost databáze v pokladně. Velké množství dat v databázi pak může znamenat zpomalení provozu pokladny, především v případě velkého množství transakcí. Doporučujeme proto ponechat výchozí nastavení. Starší data jsou vždy k dispozici ve Vzdálené správě.

nahoru


Propojené pokladny

Tlačítkem + PŘIDAT POKLADNU zadejte IP adresu pokladny, ze které chcete přesouvat účty. V případě, že bude na propojené pokladně podporovaná verze aplikace Dotykačka, bude přidána do seznamu. Z pokladen přidaných na základě IP adresy můžete přesouvat účty a provést zde jejich zaplacení. Propojené pokladny budou zobrazeny v Otevřených účtech. Na kompletní postup přesunutí účtu se podívejte do kapitoly Přesunutí účtu.

 

uziv_tip_icon

IP adresu pokladny naleznete pod dlaždicí Centrum pomoci v části Nastavení Wifi. Pokud je pokladna připojena kabelem, najdete přidělenou IP adresu v nastavení systému Android v části Bezdrátová připojení a sítě » Další » Ethernet.

dulezite_sdeleni_icon

Propojené pokladny by měly mít nastavenou pevnou IP adresu, aby se např. po jejich vypnutí či restartu nezměnila. Při změně IP adresy bude propojená pokladna nedostupná a bude ji nutné znovu pod správnou adresou přidat. O možnosti nastavení pevné IP adresy se informujte u svého správce sítě.

Přesouvání účtu je zatím jednosměrné, tj. jen z propojených pokladen.

Ve všech pokladnách musí být verze Dotykačky 1.229 a vyšší a musí sdílet stejné úložiště (cloud).

nahoru