Vyzvednisi.cz

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Vyzvednisi.cz

Navigace:  Služby a rozšíření >

vyzvednisi

» Tato kapitola obsahuje rychlé video. «

Vyzvednisi.cz je bezplatný objednávkový systém pro gastropodniky a maloobchod. Jde o jednoduchý nástroj, kde firmy i jednotlivci mohou nabídnout cokoliv „s sebou“ (jídlo i jiné zboží), a lidé z jejich okolí si to mohou jednoduše objednat a vyzvednout. Registrace i objednávky jsou otázkou několika málo kliknutí. Systém funguje po celé republice a je zcela zdarma (včetně aplikace k odbavení objednávek).

Systém může používat kdokoli a nezáleží, zda vlastní pokladnu Dotykačka či nikoliv. V případě, že Dotykačku máte, každá objednávka se do pokladny přenese jako otevřený účet a můžete ji následně ručně uzavřít. Případně lze nastavit, že účet (objednávka) z Vyzvednisi.cz bude v Dotykačce rovnou uzavřena a označena jako zaplacená hotově.

Prostřednictvím Vzdálené správy lze jednoduše propojit vaší pokladnu s Vyzvednisi.cz, určit provozní dobu a vybrat produkty v pokladně, které chcete prostřednictvím tohoto objednávkového systému nabízet.

Stránku s nabídkou vašeho podniku ve Vyzvednisi.cz lze také využít pro tzv. bezkontaktní menu, kdy po naskenování štítku s QR kódem je zákazníkům zobrazena vaše nabídka na displeji mobilního telefonu.

 

uziv_tip_icon

Kompletní návod pro objednávkový systém najdete na adrese https://manual.vyzvednisi.cz.

Nezapomeňte, že pro správu objednávek je nutné nainstalovat do zařízení s Dotykačkou aplikaci vyzvednsi.cz.

Objednávkový systém lze používat i samostatně bez Dotykačky. Vše lze nastavit také přímo na webu Vyzvednisi.cz.

 

Jak integrovat objednávkový systém s vaší pokladnou?

Nejprve je nutné si na webu Vyzvednisi.cz založit účet a provozovnu s popisem a kontaktními údaji. Vše ostatní pak nastavíte vzdáleně prostřednictvím jednoduchého průvodce ve Vzdálené správě. Kroky v průvodci jsou popsány níže.

1_icon

Po založení účtu a provozovny na Vyzvednisi.cz se přihlaste do webového rozhraní Vzdálené správy. V levém panelu záložek zvolte Integrace a poté Vyzvednisi 01, tím se dostanete do přehledného a jednoduchého průvodce nastavením. Z menu 02 vyberte pokladnu, kterou chcete spárovat s vyzvednisi a klikněte na tlačítko Párovat.

2020-04-24_113102

 

2_icon

Budete přesměrováni do objednávkového systému Vyzvednisi.cz, kde vyberete provozovnu a povolíte přístup. Následně bude ve Vzdálené správě tato pokladna připojena k vybrané provozovně. Tlačítkem 03 (na druhém obrázku níže) můžete upravit další nastavení provozovny včetně prodávaných položek. Klikněte tedy na toto tlačítko.

2020-04-24_113151
2020-04-24_113235

nahoru

3_icon

Nyní specifikujte provozní dobu pro vyzvednutí a rozvoz objednávek. Jestliže některou možnost nenabízíte, deaktivujte přepínače Vyzvednutí či Rozvoz v záhlaví. Pamatujte na to, že zákazníci mohou objednávat jen v době, kterou zde specifikujete. Po vložení provozní doby pokračujte tlačítkem Dále ve spodní části obrazovky.

2020-04-24_113310

 

 

4_icon

V dalším kroku zvolte produkty, (prodejní položky) které chcete prostřednictvím Vyzvednisi.cz nabízet. Produkty lze pro přehlednost umístit do kategorií. Kategorii vytvoříte tlačítkem Přidat kategorii ve spodní části stránky. Všechny produkty, které patří do kategorie, musí být umístěné pod ní. Vytvořené kategorie jsou platné jen pro Vyzvednisi.cz a nemají spojitost s kategoriemi produktů v pokladně.

Produkty z pokladny vložíte do nabídky na Vyzvednisi.cz tlačítkem 04. Pomocí šipek 05 pak produkt či kategorii umístíte na správné místo. Po vložení všech produktů pokračujte tlačítkem Dále ve spodní části obrazovky.

2020-04-24_113743

 

poznamka_icon

Pokud již máte v objednávkovém systému vytvořené nějaké prodejní položky, je nutné je spárovat se stávajícími produkty v pokladně. Bude tedy zobrazen níže uvedený dialog. Na pravé straně v části Neznámé produkty nejprve označte položku z Vyzvednisi.cz, poté ťukněte do menu Vyhledávání produktů a najděte odpovídající produkt z pokladny. Nakonec produkty spárujte tlačítkem Přiřaď. Takto spárovat můžete i několik různých položek na straně Vyzvednisi s jedním stejným produktem v Dotykačce.

Párování prodejní položky lze zrušit tlačítkem 06 (viz předchozí obrázek). Po zrušení párování je nutné prodejní položku znovu spárovat s nějakým produktem v pokladně pomocí níže uvedeného dialogu. Pokud odpovídající produkt již v pokladně nemáte, prodejní položku z nabídky smažte.

2020-04-24_113505

 

5_icon

V posledním kroku specifikujte vlastnosti produktů a kategorií. Doplňte popisy kategorií a jednotlivých produktů. Upravit můžete také cenu. Po vyprodání lze produkt v nabídce na Vyzvednisi.cz skrýt přepínačem Viditelné. Nakonec změny uložte tlačítkem Dokončit.

2020-04-24_113841

 

Dokončení průvodce a uložení nabídky bude potvrzeno.

2020-04-24_113935

 

uziv_tip_icon

Průvodce nastavením můžete u vybrané pokladny kdykoliv projít znovu a změnit jen některé položky. Do objednávkového systému se propíší vždy jen ty změněné. V případě požadavku na zrušení účtu či provozovny na vyzvednsi.cz, nás prosím kontaktujte.

 

Uložené informace v průvodci se přenesou do objednávkového systému. Jakmile dojde k objednávce, v Dotykačce se automaticky vytvoří nový otevřený účet s objednanými produkty. Případně lze chování objednávek v Dotykačce upravit tak, aby se objednávka z Vyzvednisi.cz rovnou uzavřela a označila jako zaplacená hotově. Toto chování upravíte přímo v nastavení aplikace Vyzvednsi.cz.

nahoru


Celý postup najdete v rychlém videu:

Integrace vyzvednisi.cz s Dotykačkou

nahoru