Ovládání tiskárny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Ovládání tiskárny

Řídící panel tiskárny

Na horní straně tiskárny najdete řídící panel s kontrolkami a tlačítkem FEED:

pr11

Kontrolka POWER 1 indikuje připojené napájení a zapnutou tiskárnu.

Kontrolka ERROR 2 indikuje následující případy:

Přehřátí tiskárny

Dochází papír

Otevřený kryt papíru nebo nesprávná výměna nože

Kontrolka PAPER 03 se rozsvítí, když dochází papír nebo když nebyla správně provedena výměna papíru.

Tlačítko FEED 04 slouží pro posun papíru.

 

Nastavení režimu tiskárny

Tiskárna má z výroby přednastaveny výchozí hodnoty. Výchozí režim tiskárny ale může uživatel měnit podle svých potřeb prostřednictvím DIP přepínačů, které jsou dostupné na spodní straně tiskárny po odšroubování krytky.

Jednotlivé DIP přepínače mají následující funkce:

Přepínač

Funkce

ON (zap.)

OFF (vyp.)

1

Řezačka

Bez řezačky

S řezačkou

2

Zvuková signalizace

Se zvukovou signalizací

Bez zvukové signalizace

3

Hustota tisku

Vysoká hustota

Standardní hustota

4

24bajtový režim

Bez čínských znaků

S čínskými znaky

5

Počet znaků na řádek

42

48

6

Pokladní zásuvka

Otevřít pokladní zásuvku

Zavřít pokladní zásuvku

7-8

Přenosová rychlost (pro sériové rozhraní - viz tabulka níže)

 

Přenosová rychlost (bit/s)

Přepínač 7

Přepínač 8

38.400

ON (zap.)

ON (zap.)

115.200

OFF (vyp.)

ON (zap.)

9.600

ON (zap.)

OFF (vyp.)

19.200

OFF (vyp.)

OFF (vyp.)

 

dulezite_sdeleni_icon

DIP přepínače nedoporučujeme měnit. Tiskárna je již od výrobce optimálně nastavena. Nesprávné nastavení přepínačů může způsobit špatnou funkci tiskárny.