Provozní podmínky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Provozní podmínky

Netiskněte souvisle přes 1 metr, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě.

Nevystavujte tiskárnu silnému magnetickému či elektrickému záření. Chraňte tiskárnu před nárazy a extrémním tlakem.

Používejte napájecí adaptér dle specifikace výrobce. Použití neoriginálního adaptéru může tiskárnu poškodit a vás zranit.

Nenechávejte adaptér samostatně zapojený do zásuvky, bez toho, aniž by byl připojen k tiskárně.

V žádném případě se nesnažte tiskárnu rozmontovat. Mohlo by dojít k úrazu a k poškození přístroje. Opravy může provádět pouze certifikovaný servisní technik.

Nedovolte, aby se do tiskárny dostala voda.

Umístěte tiskárnu na bezpečné a suché místo mimo slunečního záření či extrémních teplot (pod -10 °C a nad 50 °C).