Vložení a výměna papíru

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Vložení a výměna papíru

Vložení a výměna role papíru

1_icon

Stiskněte tlačítko na levé straně tiskárny pro otvírání krytu role papíru.

pr10

 

2_icon

Vložte roli papíru podle následujícího obrázku.

pr4

 

3_icon

Přesvědčte se, že je role vložena ve správném směru.

pr5

pr6

Správný směr

Nesprávný směr

 

4_icon

Povytáhněte konec papíru k dolnímu přednímu okraji tiskárny podle následujícího obrázku a pak zavřete kryt až slyšitelně zacvakne.

pr7

 

5_icon

Nakonec přebytečný konec papíru odtrhněte.

pr8

 

Nyní se podívejte do kapitoly Připojení tiskárny.