Zapínání a vypínání pokladny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Zapínání a vypínání pokladny

Zapínání

14" dotyková pokladna
Po zapojení napájecího adaptéru se dotyková pokladna automaticky zapne. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítkoonna zadní straně pokladny.

8" dotyková pokladna
Zapnutí provedete vypínačemonna pravé straně tabletu.

 

Vypínání

Vypnutí provedete opět stisknutím tlačítkaona ťuknutím na volbu Vypnout v nabídce na displeji tabletu.

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotykovou  vždy vypínejte výše uvedeným způsobem. Nikdy neodpojujte napájení za chodu pokladny, mohlo by dojít k poškození systému.

Dotykovou pokladnu doporučujeme alespoň 1x za týden restartovat. Dlouhodobý provoz bez restartu může mít za následek zpomalení pokladny.

Pokud se po připojení napájení 8" pokladna nenabíjí, ponechte ji vypnutou s napájením 3 - 5 hodin. Po této době dojde k oživení akumulátoru a pokladna se začne nabíjet.

Jestliže po prvním zapnutí 8" pokladny nedojde po několika minutách ke startu systému Android (dlouhou dobu svítí logo Dotykačka), podržte cca. 15 vteřin tlačítko POWER, dojde k vypnutí pokladny. Nyní pokladnu znovu zapněte, pokladna již bez problémů naběhne. Stejně postupujte, i pokud je po zapnutí pokladny zobrazen text BOOT MODE nebo čínské znaky, viz tento článek.