Aktualizace aplikací

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Aktualizace aplikací

Vždy doporučujeme používat aktuální verze všech aplikací. Nové verze Dotykačky jsou uvolňovány v intervalu cca. 15 - 30 dní. Nové verze opravují známé chyby a také přidávají nové funkce. Jakmile vyjde nová verze, je dostupná v aplikaci Marketplace Dotykačka. Pokud máte v pokladně aktivní Gmail účet, můžete aplikaci aktualizovat také prostřednictvím obchodu Google Play.

Ve většině případů dochází k automatické aktualizaci aplikací a to jak v případě Marketplace Dotykačka, tak obchodu Google Play. Pokud se z nějakého důvodu aplikace neaktualizují, lze provést aktualizaci ručně, případně pomocí postupu níže obnovit aplikaci Dotykačka Marketplace.

 

uziv_tip_icon

Pro fungující aktualizace je nutné, aby byla pokladna připojena k fungujícímu internetovému připojení!

 

Automatická aktualizace

Distribuce aktualizací probíhá vždy postupně. Na vaši pokladnu se tak nemusí dostat přesně v den, kdy byla uvolněna. Zpravidla by však měla být nově uvolněná verze na všech pokladnách cca. do 5 - 7 dnů od vydání. Jakmile tedy vaše pokladna dostane informaci, že je dostupná nová verze aplikace, objeví se tento dialog:

aktualizace1
 

Ťuknutím na tlačítka ve spodní části provedete aktualizaci ihned nebo ji odložíte o 30 minut. Po uplynutí této doby se zobrazí stejný dialog znovu a opět budete mít možnost aktualizaci nainstalovat či o dalších 30 minut odložit.

nahoru

Ruční aktualizace

1_icon

Přejděte na úvodní obrazovku systému Android a ťuknutím na Marketplace Dotykačka tuto aplikaci spusťte.

marketplace2

 

2_icon

Uvidíte přehled všech aplikací souvisejících s dotykovou pokladnou. Jakmile bude dostupná aktualizace, uvidíte vedle aplikace Dotykačka tlačítko AKUTALIZOVAT. Na toto tlačítko ťukněte, dojde k aktualizaci aplikace na novou (aktuální verzi).

marketplace12

nahoru


Co dělat, pokud se aplikace automaticky neaktualizují?

Pokud nedochází k automatické aktualizaci pokladních aplikací, proveďte smazání dat aplikace Dotykačka Marketplace v systému Android podle tohoto postupu:

1_icon

Stáhněte pomocí gesta horní systémovou lištu a ťukněte na ikonku ozubeného kolečka pro přístup do nastavení systému Android.

Screenshot_2017-04-07-16-47-55

 

2_icon

Vyberte položku Aplikace pro zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací.

Screenshot_2017-04-07-16-43-37

 

3_icon

Ze seznamu zvolte aplikaci Dotykačka Marketplace a ťukněte na ni.

Screenshot_2017-04-07-16-43-42

 

4_icon

Ověřte, že se nacházíte skutečně na kartě aplikace Dotykačka Marketplace a poté ťukněte na tlačítko Vymazat data.

Screenshot_2017-04-07-16-43-4748

 

dulezite_sdeleni_icon

Dávejte pozor, ať nesmažete data aplikace Dotykačka, jelikož by došlo k vymazání veškerých dat z pokladny!

 

5_icon

Nyní se Dotykačka Marketplace vrátí do výchozího nastavení a měly by začít fungovat automatické aktualizace i všech ostatních aplikací Dotykačka.

nahoru