Používání tár

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Používání tár

Dotykačka umožňuje používání tár včetně jejich uchování v paměti pro opakované použití.

Pokud chcete táry používat, je nutné tuto volbu povolit v Nastavení aplikace, viz tato kapitola.

tary_800_edge_dr
 

Využití táry při prodeji váženého produktu

1_icon

Vytvořte si vážený produkt a v sekci Cena zaškrtněte volbu Vyžaduje zadání množství (vážené mn.).

tara1_800_edge_dr

 

2_icon

Na váhu si připravte obal (talíř, misku, atd.), jehož hmotnost budete chtít odečítat od hmotnosti váženého produktu.

3_icon

Při markování zboží 01 vám automaticky vyjede dialogové okno pro zadávání množství 02.

tara_3_800_edge_dr_no

tara_3b_800_edge_no

 

4_icon

V tomto okně pod nadpisem Táry ťukněte na Přidat nové.

5_icon

V následujícím okně Přidat táru zvolte název táry 01. Hmotnost táry bude automaticky vyplněna. Ťukněte na OK 02.

tara_5_800_edge_no

 

6_icon1

Nyní máte táru připravenou pro odečítání od hmotnosti produktu. Rovnou můžete na obal (v tomto případě talíř) přidat vážené zboží 01 a táru odečíst kliknutím na její název 02. Výsledné číslo je čistá hmotnost produktu 03.

tara_6_800_edge_no1

tara_7_800_edge_no

 

7_icon

Výsledkem výpočtu je i poměrná cena. V tomto případě byla jednotka masa nastavena na 1 kg, tudíž za 0,222 kg je výsledek 33,30 Kč.

tara_10_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Tára zůstane v paměti, takže jí kliknutím na její název můžete použít při jakémkoliv budoucím účtování.

nahoru


 

Pokud nemáte u zboží zaškrtnutou možnost Vyžaduje zadání množství (vážené mn.), můžete táry používat dodatečně i po naúčtování produktu ťuknutím na ikonku pro úpravu naúčtovaného produktu 01.

tara_8_800_edge_dr_no

 

Na následné obrazovce ťukněte na MNOŽSTVÍ 02, čímž se vám zobrazí všechny uložené táry. Ťuknutím vyberte tu, kterou chcete 03 a ta se vám odečte od naúčtovaného produktu.

tara_9_800_edge_dr_no

nahoru