Hlavní obrazovka a účtování

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Hlavní obrazovka a účtování

Po zapnutí dotykové pokladny a spuštění aplikace Dotykačka bude zobrazena hlavní obrazovka, která je výchozím bodem pro veškeré činnosti s pokladnou. Podrobný popis jednotlivých částí hlavní obrazovky najdete v Průvodci hlavní obrazovkou.
 

Uživatelské prostředí a rozložení ovládacích prvků se může lišit v závislosti na vlastnostech zařízení, na kterém Dotykačku používáte. Hlavní obrazovka a ovládací prvky aplikace se přizpůsobují velikosti displeje. Na mobilních telefonech s displejem menším než 8" se Dotykačka přepne do mobilního zobrazení.

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Níže je ukázáno uživatelské prostředí dotykové pokladny. Prvním krokem před začátkem práce s pokladnou (účtováním) je vždy otevření pokladny. Jak otevřít či uzavřít pokladnu najdete v této kapitole.

poznamka_icon

Pokud jste při aktivaci pokladny zvolili jako druh provozu Obchod, nebo jste v Nastavení pokladny jako Mód pokladny zvolili Okamžitý prodej, uvidíte v hlavní části obrazovky místo Panelu produktů, zobrazeném na obrázku níže pod číslem 06, kalkulačku. Ta vám umožní tzv. okamžitý prodej. Více o této funkci se dočtete v kapitole Okamžitý prodej.

nahoru

Hlavní obrazovka a základní operace s pokladnou

Screenshot_2017-10-11-12-32-07

 

01

Postranní menu - Vstup do pokročilého nastavení Dotykačky či k přehledům tržeb nebo reportům.  Najdete zde také volbu Správa položek, která slouží pro vytvoření produktů a jejich kategorií. Pokud nemáte nastaven režim EET, najdete zde položku pro jeho nastavení, v opačném případě se zobrazuje stav fiskalizace dokladů (stav evidence dokladů). Ťuknutím na položku Licence zobrazíte typ aktuální licence a také licenční klíč použitý na této pokladně.

02

Ikona postranního menu - Postranní menu zobrazíte ťuknutím na tuto ikonu. Pokud u této ikony svítí vykřičník menu-chyba, znamená to, že některé doklady nebyly fiskalizovány (evidovány). Podívejte se do kapitoly Stav fiskalizace (evidence) účtů pro tipy, jak v takovém případě postupovat.

03

Dlaždicové menu - Obsahuje tlačítka pro základní operace s pokladnou. V dolní části je průběžně zobrazován poslední zaplacený či nezaplacený účet a součet právě otevřeného účtu. Popis jednotlivých tlačítek najdete v této kapitole. Jakmile naúčtujete nějaký produkt, dlaždicové menu zmizí a objeví se zde právě otevřený účet. Ťuknutím na položky účtu můžete upravovat jejich vlastnosti a množství.

04

Panel kategorií - Zobrazuje vytvořené kategorie produktů. Pomocí prstu lze tento pás horizontálně posouvat.

05

Ikona seznamu kategorií - Pokud máte velké množství kategorií, použijte pro jejich přehledné dlaždicové zobrazení tuto ikonu.

06

Panel produktů - Po ťuknutí na zvolenou kategorii se v této části objeví produkty, které do této kategorie patří. Ťuknutím na produkt dojde k jeho zaúčtování. Jakmile je produkt zaúčtován, bude zobrazen na levé straně jako položka účtu. Ťuknutím na položky účtu můžete upravovat jejich vlastnosti a množství. Pomocí prstu lze produkty horizontálně posouvat.

uziv_tip_icon

Místo produktů se vždy po uzavření či zaparkování účtu může zobrazovat přehled otevřených (zaparkovaných) účtů nebo mapa stolů. Pro změnu výchozí obrazovky se podívejte do tohoto nastavení.

 

07

Hledání - Ťuknutím na ikonu zobrazíte dialog pro fulltextové hledání produktů.

08

Hledání podle PLU kódů - Pro hledání produktů na základě PLU kódu ťukněte na ikonu.

09

Tisk kontrolní účtenky - Ťuknutím na ikonu vytisknete kontrolní účtenku zaparkovaného účtu, bez nutnosti tento účet uzavírat. Pro možnost tisku kontrolní účtenky musí v Nastavení tisku k tiskárně přidána tisková úloha Tisk účtenek. Kontrolní výpis účtu vytisknete také z nabídky Možnosti účtu.

Kontrolní účtenku můžete použít jako předběžnou informaci pro zákazníka před uzavřením a zaplacením účtu. Více informací o této možnosti najdete v Databázi znalostí, v článku Tisk kontrolní účtenky jako informace pro hosta.

010

Vystavit účet - Ťuknutím na tlačítko zobrazíte platební dialog kde provedete zaplacení účtu.

011

Zobrazení PLU klávesnice - Ťuknutím zobrazíte klávesnici pro zadávání číselného PLU kódu. Zobrazení této ikony je závislé na tomto nastavení.

012

Synchronizace dat - Synchronizace dat mezi pokladnou a Vzdálenou správou probíhá automaticky při každé operaci. Ikona mráčku ukazuje probíhající synchronizaci. V případě nefunkčního internetového připojení je ikona mráčku červená.

 

uziv_tip_icon

Pokud ťuknete a podržíte prst na vybrané dlaždici produktu 01, zobrazí se informace o aktuálních skladových zásobách. Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší.

clip0066

nahoru


Jak se účtuje v Dotykačce?

1.Na hlavní obrazovce ťukněte na zvolený produkt 06 z vybrané kategorie 04 (viz obrázek hlavní obrazovky výše). Opakovaným ťukáním přidáváte množství produktu na účet. Naúčtované produkty se přidají na pravou stranu jako položky účtu, viz Obrazovka s naúčtovanými produkty níže. Položky účtu můžete dále upravovat.

2.Pokud nepotřebujete předem vytvořené produkty, můžete účtovat prostřednictvím jednoduché kalkulačky, které říkáme Okamžitý prodej.

3.Jakmile naúčtujete produkty ťukněte na tlačítko Vystavit účet 010. Bude zobrazen Platební dialog, pomocí kterého provedete finální zaplacení účtu.

nahoru


Obrazovka s naúčtovanými produkty

Screenshot_2017-10-11-12-13-06

 

Produkty naúčtujete jednoduše zvolením kategorie a ťuknutím na vybraný produkt. Na levé straně obrazovky se tak otevře účet. Pokud na produkt vpravo ťuknete vícekrát, zaúčtuje se jeho odpovídající množství. Množství nastavíte také tlačítky 03.

Ťuknutím na položku (produkt) v otevřeném účtu zobrazíte tlačítka pro její úpravu. Pro odstranění produktu z účtu ťukněte na tlačítko 01. Tlačítkem 02 upravíte či zobrazíte vlastnosti naúčtovaného produktu. Můžete tak pro konkrétní účet upravit množství, cenu či poskytnutou slevu a zobrazit poznámky k produktu.

Tlačítkem 04 účet zaparkujete a zůstane dál otevřený. Můžete se k něm kdykoliv později vrátit a naúčtovat další položky. Pokud jde o účet, který je zaparkován na nějaký stůl, bude k dispozici tlačítko 05, pomocí kterého jednoduše na daném stolu otevřete další nový účet. Ťuknutím na tlačítko 06 zobrazíte nabídku dalších operací s účtem. Pokud je aktivní mapa stolů je účet automaticky zaparkován ke stolu, kterému účet patří.

Tlačítkem Vystavit účet zobrazíte platební dialog a provedete zaplacení účtu.

nahoru


Prázdný účet

Jestliže z účtu odeberete všechny položky, zůstane prázdný. V takovém případě se buď vraťte tlačítkem Zpět 01 či použijte tlačítko pro další pokladní operace 02 a účet stornujte nebo zaparkujte pro pozdější přidání položek.

Prázdným účtem začínáte také, když v mapě stolů ťuknete na stůl, na kterém není žádný otevřený účet. Pokud nyní standardním způsobem naúčtujte produkty, přidají se na tento otevřený účet k daném stolu.

Screenshot_2017-10-11-12-01-58

nahoru


Obrazovka s mapou stolů

Pokud je Mapa stolů aktivní, může se zobrazovat se na hlavní obrazovce místo kategorií a produktů nebo otevřených účtů. Změnu zobrazení provedete v tomto nastavení. Ťuknutím na mapě vyberte požadovaný stůl a poté naúčtujte k danému stolu produkty. Jakmile máte naúčtováno, můžete účet uzavřít či zaparkovat a vrátit se zpět do mapy stolů. Stůl u kterého je otevřený (aktivní) účet je v mapě zvýrazněn barvou odpovídající stáří účtu s vyznačením doby. Na spodku mapy najdete tlačítka pro změnu měřítka, případně přechod na další stránku mapy.

Screenshot_2017-10-11-15-19-31

 

Dlouhým ťuknutím na stůl zobrazíte aktuálně otevřené účty na tomto stole. Ťuknutím na vybraný účet ho zobrazíte s možností ho uzavřít. Můžete také rovnou otevřít na tomto stole nový účet.

clip0119

 

Informace o času od poslední úpravy účtu na mapě stolů

U každého účtu se po první minutě od zaparkování zobrazuje čas od poslední úpravy účtu. Tato informace poskytne obsluze přehled o době od posledního obsloužení hostů. Barva stolu se dle nastaveného času postupně mění ze zelené na oranžovou a následně červenou barvu. Dostanete tak jasnou informaci o tom, že daný stůl již delší dobu nebyl obsloužen. Změna časového intervalu, případně vypnutí, lze provést v nastavení Mapy stolů.
 

uziv_tip_icon

Pokud používáte mapu stolů, přijde vám vhod jednoduchý rezervační systém, který umožní vytváření a evidenci rezervací prostřednictvím jednoduché aplikace. Více informací najdete v kapitole Rezervace.

 

nahoru