Tisk faktur

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tisk faktur

» Tuto volbu najdete v nastavení Tisku. «

Možnosti tisku faktur

Dotykačka umožňuje tisk faktur na standardní termotiskárně. Toto nastavení tedy platí pro termotiskárnu, kterou máte připojenou k Dotykové pokladně.

Nastavení tisku

Nastavení tisku faktur

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout faktury. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty na faktuře budou uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na faktuře mimo názvů prodaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou fakturu vytisknout. Výchozí hodnota je 1.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.