Úprava stránky mapy stolů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Úprava stránky mapy stolů

Jak upravit stránku mapy stolů?

Pokud povolíte mapu stolů, budete moci vytvořit stránky s jednotlivými stoly. Každá stránka tak může reprezentovat část restaurace nebo patro s pokoji (pokud využíváte aplikaci Rezervace v hotelovém režimu).

Pro úpravu vytvořené stránky na ni ťukněte v dialogu mapy stolů. Objeví se mřížka, do které pomocí tlačítka 01 přidejte stoly. Mapu stolů odstraníte ťuknutím na menu 02 a volbou odpovídající možnosti. Již přidané stoly upravíte jednoduše tak, že na ně v ťuknete. Dlouhým ťuknutím, respektive ťuknutím a podržením stůl přesunete.

clip0195

 

Jak upravit nebo smazat stůl?

Ťuknutím na stůl na vybrané stránce zobrazíte dialog pro úpravu jeho vlastností jako je název, typ nebo počet míst. Počet míst se uplatní při vytváření rezervací. Odpovídajícím tlačítkem můžete stůl také smazat.

clip0196

nahoru