Štítky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Štítky

Štítky můžete použít jako pomocníka pro označení produktů. V různých funkcích Dotykačky pak lze produkty podle štítků třídit, např. v přehledu tržeb. Také lze pomocí štítků a nastavením tiskových úloh určit, jaké produkty se mají tisknout na účtenkách a jaké na objednávkách (bonech).

Mimo standardních štítků (to jsou ty, které si sami vytvoříte), existují ještě speciální štítky, které zajišťují určitou funkčnost a musí být zadány v přesném tvaru. Tyto štítky vždy začínají pomlčkou, tedy znakem "-". Standardní štítky mají modrou barvu. Správně zadané speciální štítky pak mají barvu červenou (viz obrázek níže).

Pokud budete mít štítky vytvořené u zákazníků, uvidíte název štítku ve chvíli, kdy zákazníka v pokladně vyberete. Pomocí štítků tedy můžete jednotlivé zákazníky či produkty odlišovat nebo slučovat do skupin a filtrovat. Štítky tedy mohou být produktové či zákaznické.

Vytvoření nového štítku provedete ťuknutím do pole Nový štítek 01 ve vlastnostech produktu či zákazníka v pokladně nebo Vzdálené správě a napsáním textu, který štítek reprezentuje. Šítek uložíte ťuknutím na tlačítko HOTOVO na klávesnici. Takto vytvořený štítek se k produktu či zákazníkovi automaticky uloží a přidá se k ostatním již vytvořeným štítkům. Pokud potřebujete štítek odebrat, ťukněte na křížek 02 vedle vybraného štítku.

tag

 

dulezite_sdeleni_icon

U jmen štítků se rozeznává velikost písmen. Štítky se jmény "Kuchyně" a "kuchyně" budou tedy rozlišeny jako dva různé štítky.

 


Speciální štítky pro následné plnění

Pro prodej poukázek (voucherů) podporuje Dotykačka speciální štítek -voucher. Pokud přidáte k produktu s 0% sazbou DPH tento štítek, bude evidovaná tržba označena touto informací. Pro zpětné uplatnění voucheru pak použijte platební metodu Kredit/Voucher.

Pro obdrženou zálohu od zákazníka použijte produkt se štítkem -deposit, díky kterému opět dostane evidovaná hotovost od zákazníka správné označení.

Pro prodej použitého zboží použijte u produktu se správnou sazbou DPH pro rozlišení štítek -used. Opět bude evidovaná platba označena příznakem reprezentující použité zboží. Pokud jako platební metodu používáte vystavení faktury, můžete do poznámky k faktuře vložit text upozorňující na zvláštní režim prodeje.

 

uziv_tip_icon

Konkrétní postupy pro prodej a příjem poukázek (voucherů) a záloh nebo prodej použitého zboží najdete v databázi znalostí.

 


Speciální štítek pro předkontaci

Pro předkontaci u produktu použijte štítek s předponou -ac- (tedy např. -ac-P0001).

nahoru