Nastavení data a času

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení data a času

Navigace:  Začínáme >

Pro správné fungování pokladny je nutné mít nastaven správný čas a datum. Pokud není nastaven správný čas a datum, může dojít k problémům s pokladními operacemi a také se synchronizací dat se Vzdálenou správou.

 

Jak nastavit správný datum a čas?

1_icon

Na hlavní obrazovce pomocí gesta stáhněte horní systémovou lištu s hodinami.

Nastavení Wifi

 

2_icon

V zobrazené nabídce ťukněte na ikonku ozubeného kolečka a ze zobrazených voleb vyberte Datum a čas.

wifi1
clip0096

 

3_icon

Nejprve deaktivujte první dvě volby Automatické datum a čas a Automatické časové pásmo. Poté upravte aktuální datum, čas a časové pásmo. Časové pásmo nastavte na Středoevropský standardní čas GMT+01:00 tak, že po ťuknutí zvolíte ze seznamu měst Amsterdam GMT+01:00. Jakmile nastavíte datum, čas a pásmo, opět volby Automatické datum a čas a Automatické časové pásmo zapněte.

clip0098

 

Nyní by měla dotyková pokladna správně synchronizovat čas a datum ze sítě.

 

uziv_tip_icon

Pokud by i přes výše uvedené nastavení docházelo k rozjetí času, je možné ponechat ruční nastavení. Jen je nutné myslet na změnu letního/zimního času.

nahoru