Provozní podmínky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Provozní podmínky

Navigace:  Začínáme >

1.Do dotykové pokladny neinstalujte žádné další aplikace třetích stran.

2.Nezapojujte dotykovou pokladnu do zásuvky sdílené s ostatními spotřebiči, které mají velký příkon (kávovary, mixéry, vařiče apod.).

3.Chraňte dotykovou pokladnu před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.

4.Chraňte dotykovou pokladnu před prachem, kouřem, vlhkostí a přímým stykem s vodou, nejedná se o vodotěsné zařízení.

5.Dotyková pokladna nesmí přijít do styku s aktivními chemikáliemi.

6.Nepokládejte dotykovou pokladnu na nerovný či nestabilní povrch. Může dojít k pádu a poškození zařízení.

7.Nevystavujte dotykovou pokladnu silnému magnetickému či elektrickému záření. Chraňte dotykovou pokladnu před nárazy a extrémním tlakem.

8.Používejte napájecí adaptér dle specifikace výrobce. Použití neoriginálního adaptéru může dotykovou pokladnu poškodit a vás zranit.

9.Dotyková pokladna může běžným používáním vyzařovat teplo. Nepokládejte dotykovou pokladnu na měkký povrch či na místa, která by mohla zamezovat běžnému rozptylu tepla, což by mohlo vést k přehřátí zařízení.

10.Neovládejte dotykovou pokladnu pomocí ostrého předmětu. Dotykový displej čistěte měkkým hadříkem. Nikdy k čistění nepoužívejte brusiva či jiné čisticí prostředky.

11.V žádném případě se nesnažte dotykovou pokladnu rozmontovat. Mohlo by dojít k úrazu a k poškození přístroje. Opravy může provádět pouze certifikovaný servisní technik.

12.Pokud delší dobu dotykovou pokladnu nepoužíváte, vypněte ji a odpojte prosím napájecí adaptér z elektrické sítě.

13.Snažte se veškerou kabeláž připojenou k pokladně umístit tak, aby nebylo možné o ni nedopatřením zavadit, vytrhnout ji, případně se o kabely zranit.

14.Nepokládejte na dotykovou pokladnu žádné předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

15.Dotykovou pokladnu doporučujeme alespoň 1x za týden restartovat. Dlouhodobý provoz bez restartu může mít za následek zpomalení pokladny.

nahoru