Nastavení správného formátu buněk

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení správného formátu buněk

Navigace:  Vzdálená správa > Hromadný import / export >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Pokud upravujete CSV soubor produktů vyexportovaný ze Vzdálené správy v aplikaci Excel, je nutné, aby sloupec productID v importním souboru měl formát TEXT. V opačném případě se soubor nemusí správně nebo vůbec naimportovat zpět do Vzdálené správy. Aby měl sloupeček productID správný formát, naimportujte importní .csv soubor podle níže uvedeného postupu.

 

dulezite_sdeleni_icon

Výše uvedené platí jen pro .csv soubor, který získáte exportem již vytvořených produktů ze Vzdálené správy, tzn. v případě, že chcete provést úpravu stávající produktů. Pokud nemáte v pokladně ještě žádné produkty, v importním souboru s novými produkty nemusíte tento sloupeček vyplňovat, a tedy jeho formát tak není důležitý.

 

Rychlý postup jak správně naimportovat CSV soubor s produkty do MS Excel (verze 2016):

1.Spusťte aplikaci Microsoft Excel.

2.Klikněte na záložku Data > Z textu.

3.Vyberte CSV soubor, který budete v Excelu upravovat a zvolte Importovat.

4.Zvolte nechat oddělovat a klikněte na tlačítko na Další.

5.Vyberte jako oddělovač čárku a pokračujte tlačítkem Další.

6.Zvolte kliknutím sloupec productID > označí se černě.

7.Jako Formát dat ve sloupcích vyberte Text, pokračujte tlačítky Dokončit a OK.

Druhou možností je vyexportovat data ze Vzdálené správy přímo do souboru .xls. Po otevření souboru v aplikaci Excel a editaci uložte soubor ve formátu .csv a při importu do Vzdálené správy zvolte kódování Windows-1250.

nahoru

Postup exportu XLS souborů a importu CSV souborů:

1_icon

Export
Vyberte seznam 01, který chcete vyexportovat a poté v horní liště klikněte na tlačítko Excel 02. Tím soubor vyexportujete do formátu .xls.

export1_800_edge_dr_no

 

2_icon

Otevřete vyexportovaný .xls soubor v aplikaci Excel, proveďte požadovanou editaci a soubor uložte ve formátu .csv.

 

dulezite_sdeleni_icon

Při editaci dávejte pozor na to, abyste:

1.Při mazání řádků smazali samotné řádky, ne jen jejich obsah. Při importu tabulky s prázdnými řádky bude zobrazena chybová hláška.

2.Při změně ceny bez DPH smazali cenu s DPH a naopak. Jedině tak bude program moci správně dopočítat druhou hodnotu.

 

3_icon

Import
V horní liště vyberte Import 01, zvolte kódování Windows-1250 02 a poté vyberte .csv soubor tlačítkem 03, který jste v předešlém kroku uložili. Tím dojde k naimportování souboru zpět do Vzdálené správy.

import1_800_edge_dr_no

nahoru