Verze Dotykačky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Verze Dotykačky

Pokladní systém Dotykačka je dostupný ve třech verzích: Dotykačka ZADARMO, Dotykačka SNADNO a Dotykačka NAPLNO.

Dotykačka NAPLNO obsahuje kompletní sadu funkcí, zatímco Dotykačka SNADNO je odlehčenou verzí, která některé funkce postrádá. Dotykačka ZADARMO nabízí jen Okamžitý prodej s evidencí tržeb (fiskalizací), není k ní poskytována telefonická a e-mailová technická podpora a zákazníci nemají možnost bezplatného zapůjčení náhradního zařízení po dobu reklamace.

Rozdíl mezi jednotlivými verzemi najdete na adrese https://www.dotykacka.cz/aplikace-dotykacka/.

Více informací o Dotykačce ZADARMO najdete v této kapitole.

 

Základní srovnání licencí Dotykačky


Produkty

a kategorie

Okamžitý prodej

Platba kartou*

Sklady

Plné reporty

a sestavy

Omezené reporty

a sestavy

Vzdálená správa

Hromadný import

a export položek

Vzdálená, telefonická

a e-mailová podpora

Bezplatné zapůjčení náhradního zařízení

Mobilní číšník**

Zákaznický displej zdarma

Platební terminál zdarma

VIP technická podpora***

Dotykačka ZADARMO

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dotykačka SNADNO

O

O

O

X

X

O

O

X

O

O

X

X

X

X

Dotykačka NAPLNO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O (1x)

X

X

X

Dotykačka NEOMEZENĚ

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O - obsahuje

X - neobsahuje

 

* K Dotykačce ZADARMO nelze připojit platební terminál, částku je nutné na terminálu zadat ručně, platba kartou je evidována jako platba v hotovosti.

** Dotykačka NAPLNO obsahuje pouze 1 mobilního číšníka bez možnosti rozšíření, Dotykačka NEOMEZENĚ nemá počet mobilních číšníků nijak omezený.

*** Přednostní odbavení a reakce v řádu hodin / telefonická konzultace se specialistou

 

Funkce dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a NEOMEZENĚ jsou vyznačené i v tomto manuálu pomocí následujícího grafického prvku, uvedeného vždy na začátku příslušné kapitoly:

NewItem119