Odhlásit

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Odhlásit

odhlasit1Ťuknutím na toto tlačítko odhlásíte aktuálně přihlášeného uživatele (zaměstnance).

Dotykačka umožňuje vytvářet uživatelské účty, kterým přiřadíte uživatelská práva pro ovládání pokladny i pro skladové aplikace. Vhodným nastavením uživatelských účtů a práv zamezíte obsluze provádět neautorizovaná nastavení, pokladní a skladové operace nebo omezíte přístup do přehledu tržeb. Podrobné informace o uživatelských účtech a právech najdete v kapitole Správa uživatelů.