Kalkulace ceny podle času

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Kalkulace ceny podle času

Navigace:  Práce s pokladnou > Správa položek >

Konečná cena produktu může být počítána na základě uběhlého času. Tato funkce je vhodná pro prodej služeb, jejichž cena závisí na čerpaném časovém úseku. Pro zapnutí této funkce aktivujte ve vlastnostech produktu volbu Kalkulovat hodnotu na čase.

kalkulovat hodnotu na case1

 

Časový úsek může být definován jako sekunda, minuta či hodina a nastavuje se v poli Balení a jednotka. Při zaparkování účtu bude zaznamenán čas prodeje a každou nastavenou jednotku dojde k započítání hodnoty produktu. Při placení zaparkovaného účtu pak dojde k přepočítání ceny podle uběhlého času od zaparkování účtu (počítá se každá započatá jednotka).
 

Příklad použití:

Vytvoříte produkt VSTUP FITNESS s hodnotou 1 Kč za 1 minutu. Při vstupu zákazníka naúčtujete tuto položku a účet zaparkujete. Při odchodu zákazníka za 67 minut provedete vyúčtování zaparkovaného účtu. Zákazníkovi bude napočítána 1 koruna x 67 minut = 67,- Kč. V případě, že chceme provést dodatečnou úpravu ceny, můžete cenu při vystavení účtu dále upravit.