Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Produkty můžete spravovat i prostřednictvím Vzdálené správy. Pokud znovu otevřete kartu již vytvořeného produktu v pokladně, budou jednotlivé vlastnosti produktu rozděleny do těchto záložek:

 

Obecné

Název

Zadejte název produktu, pod kterým bude zobrazován na pokladnách.

Alternativní název

Volitelný název produktu, který (pokud je vyplněn) se tiskne na účtenkách, případně objednávkách do kuchyně místo standardního názvu. Pro tisk na objednávkách je nutné upravit odpovídající tiskovou úlohu. Volitelně lze v nastavení plateb aktivovat jeho použití i na generovaných dokladech, např. fakturách. Alternativní název se bude dále zobrazovat na zákaznickém displeji.

Kategorie

Vyberte kategorii, do které bude produkt patřit.

Zobrazovat jako box

Vypnutím této volby nebude produkt na pokladnách zobrazen. Nebude zobrazen na hlavní obrazovce v přehledu produktů. To je vhodné, pokud např. potřebujete produkt dočasně skrýt a později opět prodávat.

Vytvořit zástupce

Vytvoří zástupce produktu do vybrané kategorie.

Poznámky a štítky

Štítky

Odlišení produktů podle textových štítků. K jednomu produktu můžete zadat více štítků.

Rychlé poznámky (varianty)

Do tohoto pole napište případné varianty produktu (např. steak medium). Při platbě budete moci variantu vybrat a bude také vytisknuta jako text na účtence.

Krátký popis

Popis produktu, který slouží pro informace o produktu (složení, výrobce, varianta, zákonné informace jako alergeny apod.). Tento popis se standardně tiskne na účtence.

Dlouhý popis

Podrobný veřejný popis produktu určený např. pro popis produktu v nabídce pro objednávkové služby. Tento popis se netiskne na účtence, ani není zobrazován obsluze.

Tisk jednotlivých informací (Volitelný tisk lze aktivovat v nastavení související tiskové úlohy.)

Účtenka

Rychlé poznámky (varianty) - volitelně tisknutelné / Krátký popis - volitelně tisknutelný

Objednávka

Rychlé poznámky (varianty) - vždy tisknuty / Krátký popis - vždy tisknutý

Faktura

Rychlé poznámky (varianty) - vždy tisknuty / Krátký popis - vždy tisknutý

Cenovky ve Vzdálené správě

Rychlé poznámky (varianty) - netisknuty / Krátký popis - volitelně tisknutý

Cenovky v pokladně

Rychlé poznámky (varianty) - netisknuty / Krátký popis - netisknutý

Balení a jednotka

Balení a jednotka

Množství produktu v prodávaném balení. Ťuknutím na Kusy změníte jednotky balení. Pro vážené produkty by zde měla být nastavená jednotka Kilogramy.

Sklad

Odečítat ze skladu

Vypnutím této volby se produkt nebude odečítat ze sladových zásob. Můžete také zvolit, zda chcete zboží prodat i pokud nebude na skladě nebo jen zobrazit upozornění.

Vyráběná položka

Tato volba označuje produkt, který je vyráběn na provozovně. Položka takto označená není odečítána při prodeji, ale jen při výrobě. Vyrobit položky lze jednoduše v aplikaci Sklad.

Společný prodej

Funkce využívaná pro prodej produktů společně s vratnými obaly. Více informací najdete v této kapitole.

Prodej s sebou

Povolit prodej položky s sebou

Umožní u tohoto produktu prodej s sebou. Pro prodej s sebou můžete nastavit společnou výchozí sazbu či vybrat vlastní sazbu DPH. Více informací o této funkci najdete v této kapitole.

Čárové kódy

Čárové kódy

Do těchto polí zadejte EAN a PLU kód. Pokladna kontroluje, zda zadaný kód již neobsahuje některý produkt v pokladně. Pokud ano, linka zčervená a zobrazí se upozornění. Pomocí zobrazených tlačítek můžete naskenovat kód prostřednictvím vestavěného fotoaparátu v zařízení.

Prodej v pověření

Prodej v pověření

Pokud chcete, aby se produkt evidoval na jiný subjekt, zaškrtněte volbu Prodej v pověření a ze seznamu vyberte subjekt, který jste v nastavení prodeje v pověření předem přidali. Při vystavování účtu se pak v platebním dialogu zobrazí poznámka, že pro tento produkt bude vystaven doklad v pověření. Také se na dlaždici produktu objeví ikonka panáčka, symbolizujícího prodej v pověření.

Nepojmenovan 12

nahoru

Cena

Ceny

Jednotková cena / cena za balení

Vyberte, zda konečná cena produktu bude za nastavené balení či prodávané kusy. Využitelné v případě, kdy potřebujete vést prodejní položku v litrech, avšak prodejní balení je např. 0,3l. Stačí tedy nastavit balení a jednotky 0,3 Litru a následně zvolit cenu za balení 15 Kč. Není tak nutné před zadáním ceny přepočítávat částku na hodnotu 50 Kč, která odpovídá jednomu litru prodávaného nápoje.

Cena bez daně

Cena produktu bez DPH. Tato volba není viditelná v případě aktivace volby Nejsem plátce DPH. Zákazník, který není plátce DPH udává pouze jednu koncovou prodejní cenu a neřeší sazby DPH.

Sazba DPH

Vyberte účtovanou sazbu DPH.

Cena s daní

Cena s daní bude automaticky dopočítána na základě zadané ceny bez daně a sazby DPH

Použít / odstranit cenové hladiny

Použitím cenových hladin získáte možnost zadat až 4 další ceny produktu. Konkrétní cenu ze zadaných hladin pak zvolíte při prodeji. Více informací zde.

Akce (ve slevě)

Pokud je tato volba aktivní, můžete zadat do pole před znak % aktuální slevu z běžné ceny, která bude akceptována při prodeji.

Neaplikovat hromadné slevy

Pokud bude tato volba aktivní, nebude na tento produkt nikdy započítána případná sleva na celý účet.

Vyžadovat zadání ceny

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání ceny. Jakmile je produkt přidán na účet, bude zobrazeno dialogové okno se záložkou CENA a číselnou klávesnicí. Volba je vhodná pro přímý prodej zboží, u kterého nechcete mít nastavenou jednotnou koncovou cenu.

Vyžadovat zadání množství

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání množství. Jakmile je produkt přidán na účet, bude zobrazeno dialogové okno se záložkou MNOŽSTVÍ a číselnou klávesnicí. Volba je vhodná pro přímý prodej váženého zboží (pekárny, masny...).

Kalkulovat hodnotu na čase

Pokud je produkt účtován podle času, bude Dotykačka automaticky kalkulovat cenu v závislosti na čase a nastavených jednotkách po dobu, kdy je účet zaparkován. Týká se např. prodeje služeb.

Bonusové body

Bonusové body

Zadejte počet bodů, které se po nákupu produktu přičtou na zákaznické konto.

nahoru

Plán cen

Zde uvidíte veškeré nastavené cenové akce u produktu. Cenové akce vytvoříte prostřednictvím Vzdálené správy. Pro postup, jak vytvořit dočasné cenové akce se podívejte do této kapitoly.

Sklady

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Záložka sklady ukazuje všechny sklady, ze kterých je aktuálně čerpán produkt. Ťuknutím na tlačítko Historie transakcí se přesunete na kartu produktu v aplikaci Sklad a zobrazíte si skladové pohyby.

Kombinace

» Dostupné pouze v Dotykačce NEOMEZENĚ. «

Zde lze přidat k danému produktu kategorie s dalšími položkami, které pak lze naúčtovat společně s daným produktem. Využitelné je to např. pro objednávku dalších příloh na pizzu nebo produktu zdarma apod. Podrobné informace o těchto možnostech najdete v kapitole Kombinace.

Receptury

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Na této záložce definujete odečítání surovin pro produkt, ve kterém se nacházíte. Pro více informací se podívejte do kapitoly Receptury.

Alergeny

Zaškrtnutím vyberte jaké alergeny produkt obsahuje. Seznam alergenů u konkrétního produktu poté zobrazíte dlouhým ťuknutím na dlaždici produktu na hlavní obrazovce. Alergeny se také zobrazují v nabídce pro objednávkové služby. Přiřadit alergeny hromadně více produktům je možné pomocí funkce Hromadný výběr ve Vzdálené správě.

newitem112

Cenovka

Zde nastavíte měrné balení (počet) a měrnou jednotku (kusy) pro tisk produktových cenovek na běžné tiskárně účtenek. Pro více informací se podívejte do kapitoly Tisk cenovek.

Porce

Záložka Porce zobrazuje přehled všech vytvořených porcí, včetně výchozí běžné porce. Porce, které zde označíte, budou k dispozici ve vlastnostech naúčtovaného produktu při prodeji a budete si tedy moci vybrat jakou konkrétní porci naúčtujete.

Skladové balení

Záložka Skladové balení zobrazuje přehled všech skladových balení, které můžete použít při naskladnění. Skladová balení jsou zde pouze zobrazena pro informaci. Spravovat je lze prostřednictvím Vzdálené správy v detailu produktu.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC