Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Tuto volbu najdete v aplikaci Sklad. «

Menu aplikace Sklad je přístupné pomocí ikonky tří teček vpravo nahoře a najdete v něm níže uvedené položky.

screenshot_2017-10-12-17-44-4344

 

Změnit sklad

Pokud používáte více skladů, můžete po ťuknutí na tuto položku vybrat sklad, se kterým budete v aplikaci pracovat.

 


 

Nastavení

Ťuknutím na tuto položku zobrazíte nastavení skladové aplikace. Změna těchto nastavení vyžaduje restart aplikace Sklad:

Používat výhradně vestavěnou SmartPad klávesnici

Pokud je tato volba aktivní, bude v aplikaci Sklad zobrazována jen chytrá klávesnice. Jestliže chcete pracovat se standardní systémovou klávesnicí s možností zadávání alfanumerických znaků a symbolů, tuto volbu deaktivujte. Poté budete moci vyhledávat produkty pomocí standardní klávesnice.

Skrýt produkty s vypnutým odečítáním ze skladu

Aktivací této volby skryjete v přehledu produktů v aplikaci Sklad ty produkty, které nemají aktivní možnost Odečítat ze skladu.

Dodací listy

Předvyplnit hodnoty k naskladnění z hodnot v dodacím listu

Při naskladnění budou použity hodnoty množství produktu uvedené na importovaném elektronickém dodacím listu ve Vzdálené správě.

Inventura

Jednotka hmotnosti pro inventuru vážením

Při vážené inventuře se použijí nastavené jednotky (gram / kilogram).

Minimální jednotka pro inventuru vážením

Nastavte minimální používanou jednotku pro lepší přesnost vážené inventury (1 g / 10 g / 100 g / 1 kg).

¨


 

O aplikaci

Zobrazení informace o aktuálně používané verzi skladové aplikace.

Odhlásit se

Ťuknutím na tuto položku budete odhlášeni ze skladové aplikace a bude zobrazen dialog pro přihlášení uživatele.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC