Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Jakmile přidáte tiskárnu, můžete ovlivnit její nastavení. Nastavení se zobrazí okamžitě po přidání tiskárny, případně ho můžete kdykoliv otevřít zvolením tiskárny z levé části 01 a ťuknutím na tlačítko NASTAVENÍ 02.

screenshot_2017-11-29-17-16-50-2

 

Nastavení tiskárny

Pokud Dotykačka připojenou tiskárnu zná, nastaví správná nastavení automaticky. Ty však můžete změnit kdykoliv později. Obrázek ukazuje nastavení pro mobilní bluetooth tiskárnu Dotykačka.

screenshot_2017-11-29-17-16-5960

 

Možná nastavení tiskárny

Kódování / Kódová stránka

Znaková sada, kterou použije tiskárna pro tisk. Pro tiskárny Dotykačka ponechte výchozí typ znakové sady tj. cp852 a kódovou stránku 18.

Znaků na řádek

Zadejte počet tisknutých znaků na jeden řádek. Pro 80 mm papír ponechte hodnotu 48. Pro 58 mm papír zadejte hodnotu 32. Tyto hodnoty platí pro tiskárny Dotykačka. Jiné typy tiskáren mohou mít počet znaků odlišný, např. pro tiskárnu Sewoo SLK-TS400 nastavte 42.

Znaků na řádek (font B)

Pro tisk menším písmem (font B) můžete nastavit odlišný počet znaků na řádek. Standardně je zde nastavena stejná hodnota jako výše. Menší písmo pro tisk nastavíte v tiskových úlohách.

Odsazení po tisku

Zadejte počet řádků, o které tiskárna posune papír po každém tisku. To je vhodné pro bezproblémové odříznutí či odtržení účtenky.

Řez papíru

Zaškrtnutím povolíte řez papíru po každém tisku. Pokud má tiskárna řezačku papíru, tato volba by měla být zaškrtnuta.

Pípání

Zaškrtnutím této volby bude tiskárna vydávat zvuková upozornění po dokončeném tisku.

Pokladní zásuvka

Zaškrtnutím povolíte otevírání pokladní zásuvky. Jestliže má tiskárna zástrčku pro připojení pokladní zásuvky, tato volba by měla být aktivní.

Grafický tisk

Text bude vytištěn jako obrázek. Snižováním / zvyšováním hodnoty znaků na řádek (platí i pro font B) zvětšíte či zmenšíte velikost znaků. Můžete tedy vyzkoušet různé hodnoty. Maximální doporučená hodnota pro grafický tisk je 38.

 

uziv_tip_icon

Další možnosti tisku nastavíte v jednotlivých tiskových úlohách, které jste k tiskárně přidali. Informace o nastavení tiskových úloh najdete v další kapitole.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC