1.2. Zapnutí, uspání, vypnutí a restartování pokladny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

1.2. Zapnutí, uspání, vypnutí a restartování pokladny

Navigace:  Příprava pokladny > Sestavení a spuštění Dotykačky MOBILNÍ >

sunmi01
Zapínání

Pokladnu zapnete horním tlačítkem 01 na levém boku. Kolébkové tlačítko 02 slouží pro změnu hlasitosti. USB-C konektor pro připojení napájení k pokladně najdete na pravém boku 03.

 

Vypínání / uspání / restartování

Vypnutí provedete dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí 01 na levém boku a ťuknutím na volbu Vypnout (Power off) v nabídce na displeji pokladny.

Ve stejné nabídce najdete také volbu pro restart pokladny, tzn. její vypnutí a opětovné spuštění (Reboot).

Pokud tlačítko pro vypnutí stisknete krátce, pokladna se pouze uspí. Dalším krátkým stisknutím tlačítka ji probudíte.

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotykovou pokladnu vždy vypínejte výše uvedeným způsobem. Nikdy neodpojujte napájení za chodu pokladny, mohlo by dojít k poškození systému.

Dotykovou pokladnu doporučujeme alespoň 1x za týden restartovat. Pomůže také standardní vypínání pokladny mimo provozní dobu. Dlouhodobý provoz bez restartu může mít za následek zpomalení pokladny.

Pokud pokladna přestane reagovat, lze ji natvrdo restartovat stisknutím a držením tlačítka 01 po dobu cca 10-12 vteřin. Toto však proveďte pouze v případě, že pokladna po delší dobu nereaguje na dotyk a nelze ji vypnout standardním způsobem.

nahoru