Aktualizace aplikací

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Aktualizace aplikací

Navigace:  Práce s pokladnou >

Vždy doporučujeme používat aktuální verze všech aplikací. Nové verze Dotykačky jsou uvolňovány v intervalu cca. 30 - 40 dní. Nové verze opravují známé chyby a také přidávají nové funkce. Jakmile vyjde nová verze, je dostupná v aplikaci Dotykačka Marketplace.

Ve většině případů dochází k automatické aktualizaci aplikací. Pokud se z nějakého důvodu aplikace neaktualizují, lze provést aktualizaci ručně, případně pomocí postupu níže obnovit aplikaci Dotykačka Marketplace. Ve většině případů je však nefungující automatická aktualizace způsobena nekvalitním internetovým připojením.

Seznamy změn (informace o aktualizacích) jsou pravidelně uveřejňovány v databázi znalostí nebo je můžete odebírat prostřednictvím tohoto RSS kanálu.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pro fungující aktualizace je nutné, aby byla pokladna připojena k fungujícímu internetovému připojení.

Díky pravidelným aktualizacím Dotykačka automaticky podporuje veškeré změny v platné legislativě.

 

Automatická aktualizace

Distribuce aktualizací probíhá vždy postupně. Na vaši pokladnu se tak nemusí dostat přesně v den, kdy byla uvolněna. Zpravidla by však měla být nově uvolněná verze na všech pokladnách cca. do 5 - 7 dnů od vydání. Jakmile tedy vaše pokladna dostane informaci, že je dostupná nová verze aplikace, objeví se tento dialog:

aktualizace1
 

Ťuknutím na tlačítka ve spodní části provedete aktualizaci ihned nebo ji odložíte o 30 minut. Po uplynutí této doby se zobrazí stejný dialog znovu a opět budete mít možnost aktualizaci nainstalovat či o dalších 30 minut odložit.

poznamka_icon

Probíhající aktualizace je indikována touto překryvnou ikonou, kterou lze táhnutím přemístit na libovolné místo obrazovky: update

nahoru

Ruční aktualizace

1_icon

Přejděte na úvodní obrazovku systému Android a ťuknutím na Dotykačka Marketplace tuto aplikaci spusťte.

marketplace2

 

2_icon

Bude zobrazen přehled všech aplikací souvisejících s dotykovou pokladnou. Jakmile bude dostupná aktualizace, uvidíte vedle aplikace tlačítko AKTUALIZOVAT. Na toto tlačítko ťukněte, dojde k aktualizaci aplikace na novou (aktuální verzi).

marketplace12

nahoru

+Co dělat, pokud se aplikace automaticky neaktualizují?

Pokud nedochází k automatické aktualizaci pokladních aplikací, proveďte smazání dat aplikace Dotykačka Marketplace v systému Android podle tohoto postupu:

1_icon

Stáhněte pomocí gesta horní systémovou lištu a ťukněte na ikonku ozubeného kolečka pro přístup do nastavení systému Android.

screenshot_2017-04-07-16-47-55

 

2_icon

Vyberte položku Aplikace pro zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací.

screenshot_2017-04-07-16-43-37

 

3_icon

Ze seznamu zvolte aplikaci Dotykačka Marketplace a ťukněte na ni.

screenshot_2017-04-07-16-43-42

 

4_icon

Ověřte, že se nacházíte skutečně na kartě aplikace Dotykačka Marketplace a poté ťukněte na tlačítko Vymazat data.

screenshot_2017-04-07-16-43-4748

 

dulezite_sdeleni_icon

Dávejte pozor, ať nesmažete data aplikace Dotykačka, jelikož by došlo k vymazání veškerých dat z pokladny!

 

5_icon

Nyní se Dotykačka Marketplace vrátí do výchozího nastavení a měly by začít fungovat automatické aktualizace i všech ostatních aplikací Dotykačka.

nahoru

nahoru