Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Pro správnou funkčnost dotykové pokladny a periferií, především tiskáren, je nutné stabilní síťové připojení s přístupem na internet. Nestabilní připojení může způsobit špatnou funkčnosti pokladny (neaktuální přehledy tržeb, chyby tisku apod.), proto věnujte pozornost těmto doporučením:

1.Používejte kvalitní aktivní prvky, které vytvářejí stabilní bezdrátovou síť se silným pokrytím.

2.Dotykovou pokladnu a vzdálené periferie (tiskárny, zákaznický displej) připojte do sítě nejlépe prostřednictvím ethernetového LAN kabelu.

3.Nepřipojujte dotykovou pokladnu a její periferie do bezdrátové sítě sdílené s ostatními uživateli (s hosty restaurace, hotelu apod.).

4.Dotyková pokladna a její periferie musí být připojeny do stejné sítě, aby byla zajištěna jejich vzájemná dostupnost.

5.Nastavte v případě Wifi sítě takový kanál, který se bude co nejméně krýt s ostatními sousedními Wifi sítěmi.

6.Pamatujte na to, že tiskárny nebo zákaznický displej potřebují pro správný chod přidělenou pevnou vnitřní IP adresu.

7.Zajistěte, aby se do aktivního prvku (routeru) nedostala nepovolaná osoba a nedošlo ke změně jeho konfigurace.

8.Dbejte na to, aby nedocházelo k poškozování kabelů (nepokládejte kabely mezi dveře, na podlahu apod.).

 

Špatné připojení do vlastní sítě či nefungující internetové připojení indikují následující problémy s pokladnou:

Ceny všech produktů jsou 99 Kč.

V Přehledu tržeb nejsou aktuální informace.

Tiskárny účtenek nebo objednávek připojené bezdrátově či kabelem tisknou chybně, nahodile či vůbec.

Platby z pokladny se nepřenášejí na platební terminál nebo pokladna nezaznamená provedenou platbu kartou na terminálu.

Mobilní číšníci ztrácí spojení nebo se nesynchronizují provedené operace s pokladnou jako je zaparkování či uzavření otevřeného účtu, apod.

 

poznamka_icon

Obecné síťové požadavky pro pokladní systém Dotykačka jsou popsány v této kapitole.

uziv_tip_icon

První stažení aplikací nebo aktualizaci doporučujeme provádět po připojení pokladny k Wifi síti. Stažení instalačních a aktualizačních balíčků je totiž datově náročnější. V případě omezeného mobilního datového připojení tak může dojít k vyčerpání dat.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC