Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Aby synchronizace mezi Dotykačkou a Money S3 fungovala, je nutné vytvořit propojení mezi oběma systémy. Jedno propojení může obsahovat několik konfigurací. Každá konfigurace pak může mít nastavený vlastní sklad v Money S3 a může být spojená s vybraným cloudem v Dotykačce.

V případě, že máte více pokladen Dotykačka v různých cloudech a chcete prodeje na těchto pokladnách přenášet do Money S3, vytvoříte pro každý cloud v rámci jednoho propojení samostatnou konfiguraci a nasměrujte ji na odpovídající sklad.

 

Vytvoření propojení

1_icon

V Money S3 otevřete hlavní nabídku Money, klikněte na Možnosti a nastavení a zvolte Externí aplikace.

clip0734

 

2_icon

Nové propojení s externí aplikací vytvořte tlačítkem Přidat.

clip0735

 

3_icon

Nyní nastavte vlastnosti propojení 01 podle následující tabulky a poté proveďte tlačítkem Test spojení, měla by se zobrazit informace o úspěšném spojení.

Aplikace

Pokladní systém Solitea

Pokladní systém

Dotykačka

Propojení s pokladním systémem

Cesty k adresářům neměňte, ponechte předvyplněné hodnoty.

 
V části Import dat z pokladního systému 02 doplňte do pole Adresář importních souborů tuto cestu: C:\ProgramData\Solitea\POSconnect\ExpImp\. Typ prodejky můžete ponechat, případně vytvořit vlastní. To je vhodné v případě, že prodejní doklady v Money S3 nemáte odlišené např. vlastní číselnou řadou. Další nastavení v tomto dialogu nejsou pro propojení s Dotykačkou důležité.

Jakmile vše nastavíte, klikněte v horním panelu na tlačítko OK a vše uložte.

clip0736

 

Propojení máme vytvořené. Každé propojení může obsahovat jednu nebo více konfigurací. Konfiguraci vytvoříme v dalším kroku. Pokud máte v Dotykačce jeden cloud, stačí vám jedna konfigurace. Pokud využíváte více cloudů, pro každý cloud je potřeba vytvořit vlastní konfiguraci.

nahoru

Vytvoření konfigurace

1_icon

Otevřete právě vytvořené propojení tak, že na něho 2x kliknete. V otevřených vlastnostech propojení pak klikněte na tlačítko Konfigurovat.

clip0737
clip0736-2

 

2_icon

Nyní vytvořte novou konfiguraci. Klikněte na tlačítko Nová konfigurace 01 a zadejte libovolný název konfigurace. Dále ji v části Money S3 02 nastavte dle této tabulky:

Sklad

Vyberte sklad ze do kterého budou synchronizovány pohyby z Dotykačky. Z tohoto skladu budou také do Dotykačky přeneseny zásoby.

Zaokrouhlení

Vyberte kartu zásob, která bude použita pro import částky zaokrouhlení. Tato karta bude typicky typu Služba.

Obecná položka

Vyberte zástupnou kartu zásob, která bude použita pro import prodejů neznámé položky bez vazby na Money S3.

Adresář XML

Nastavte stejnou cestu jako při vytváření propojení pro importní soubory, tj. C:\ProgramData\Solitea\POSconnect\ExpImp\.

Cesta na manažer

Zadejte URL adresu Vzdálené správy Dotykačka, tj. https://admin.dotykacka.cz/.

 

Jakmile vše upravíte, v části Dotykačka klikněte na tlačítko Načíst... 03.

clip0738

 

3_icon

Dojde k otevření webového rozhraní Vzdálené správy Dotykačka. Standardně se do Vzdálené správy přihlaste. Pokud máte více cloudů, vyberte cloud pro tuto konfiguraci a povolte ho odpovídajícím tlačítkem 04. Automaticky se vygeneruje autorizační token a společně s číslem vybraného cloudu se přenese po potvrzení dialogu 05 do konfigurace Money S3, kde tyto údaje následně potvrďte tlačítkem 06. Tím máte Money S3 propojené se Vzdálenou správou Dotykačka (vybraným cloudem), jejímž prostřednictvím se data z pokladny synchronizují.

clip0739
clip0751
clip0740

 

4_icon

Nakonec konfiguraci tlačítkem ve spodní části uložte a poté znovu otevřete. V dolní části dialogu nyní bude mimo volby Poslední načtený prodej také možnost zvolit Prefix dokladu. Prefix je nutné nastavit, pokud budete vytvářet další novou konfiguraci pro druhý dotykačkový cloud. Pro každou konfiguraci (cloud) nastavte odlišný prefix. Bez nastaveného prefixu nedojde díky duplicitním číslům k importu. Navíc tak lépe v Money S3 jednotlivé prodeje odlišíte. Poslední načtený prodej může být nastaven i do minulosti. Do Money S3 tak lze přenést i prodeje realizované dříve.

Poslední možností je nastavení Mapování plateb. V této části konfigurace spárujete vybrané platební metody v Dotykačce s platidly v Money S3. Platby, které nemají nastaveno mapování, se přenesou jako hotovost. Po provedených změnách opět konfiguraci uložte a všechna okna zavřete.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokud máte v Dotykačce více cloudů a chcete je synchronizovat s Money S3, vytvořete pro každý cloud samostatnou konfiguraci v rámci jednoho propojení. Nezapomeňte vybrat pro každý cloud odpovídající sklad a nastavit odlišný prefix dokladu.

 

Po nastavení propojení a konfigurace se můžete pustit do importu dat do pokladního systému. Předtím však doporučujeme zkontrolovat, zda máte zásoby správně nastavené, aby se správně synchronizovaly.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC