Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Do přehledu tržeb se dostanete ťuknutím na Přehled tržeb v postranním menu Dotykačky. Otevře se stránka, která zobrazuje pokladní přehledy (uzávěrky) standardně řazené podle jednotlivých směn 02, tedy podle doby od otevření do uzavření pokladny. Mezi zobrazením podle směn nebo data (kalendář) přepnete ťuknutím na zvolenou položku 01.

Jestliže máte pokladnu otevřenou, můžete si zobrazit aktuální stav pokladny pomocí tlačítka 03. Pokladní informace se zobrazují na pravé straně ve stejné formě, v jaké vyjedou z tiskárny nebo jsou poslány na e-mail. K vytištění či odeslání přehledu e-mailem použijte tlačítka 04. Před tiskem či odesláním reportu si můžete zvolit, jaké údaje mají na reportu být.

V přehledu najdete také aktuální hodnotu pokladny za otevřenou směnu. Informace Hodnota pokladny 05 zobrazuje pokladnou očekávaný stav hotovosti. Výpočet provádí ze zadaného počátečního stavu, pokladních příjmů a výdajů a provedených prodejů a storen. V případě akceptace poukázek, či stravenek je výpočet proveden i pro tyto ostatní hotovostní platební metody.

screenshot_2017-05-31-18-22-32

 

poznamka_icon

Aby bylo možné přehledy poslat na e-mail, je nutné nejprve tuto možnost v Nastavení aplikace aktivovat a specifikovat e-mailové adresy, na které se budou tyto informace odesílat. Na nutnost tohoto nastavení budete upozorněni.

 

Pokud místo zobrazení směn zvolíte kalendář, bude na levé straně zobrazen ve výchozím stavu aktuální měsíc. Ťuknutím na zvolený den zobrazíte pokladní informace k tomuto dni. Pomocí rozbalovacího menu 09 však můžete měnit zobrazení kalendáře a přehled tak omezit mimo dne na zvolený týden, měsíc, rok či čtvrtletí. Zobrazovaná data budou vždy odpovídat vybranému intervalu.

Data v některých blocích lze ťuknutím na ikonu 06 řadit podle různých kritérií. U prodejů a zisků lze navíc vybrat dodatečná kritéria filtrování 08 ťuknutím na obrácený trojúhelník 07.

prehled_trzeb_800_edge_dr_no2

 

uziv_tip_icon

Přehled tržeb najdete také ve Vzdálené správě v prodejním reportu Tržby.

nahoru


 

Jak Dotykačka vypočítá zisk?

Naskladníte 10 kusů produktu za nákupní cenu 10 Kč a dalších 5 kusů stejného produktu za 5 Kč. Nákupní cena tohoto produktu se vypočítá podle vzorce:

součet hodnoty skladu (125 Kč) / součet množství skladu (15) = 8,333 Kč

8,333 Kč je tedy průměrná nákupní cena jednoho produktu. Zisk pak pokladna vypočítá jako součet těchto průměrných nákupních cen od kterého odečte tržby:

prodejní cena - průměrná nákupní cena = zisk

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC