Tržby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tržby

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Prodejní reporty >

Tržby

Klikněte na záložku Prodejní reporty a poté vyberte z rozbalené nabídky Tržby. Dostanete se na stránku s přehledem tržeb ze všech nebo vybraných pokladen. Pokud při naskladnění zadáváte nákupní i prodejní cenu jednotlivých produktů, bude v přehledu uveden také Zisk.

2017-05-29_160159
 

Výběrem z rozbalovacího menu Pokladna 01 přehled omezíte jen na konkrétní pokladnu nebo pokladny. V seznamu se zobrazují i dříve smazané (neaktivní) pokladny, které byly v minulosti nahrazené novým zařízením. Kliknutím do pole 03 nastavíte časové období přehledu.

Kliknutím na tlačítka v části 02 zvolíte, zda bude přehled zobrazen po jednotlivých dnech, týdnech, měsících nebo rocích. Podle zde zvoleného období se přizpůsobí také zobrazení a volby kalendáře 03. Pokud např. zde zvolíte TÝDENNÍ zobrazení, bude kalendář rovnou nabízet jednotlivé týdny.

Každý report je možné prostřednictvím tlačítek 04 uložit do Excelu, formátu .csv či .pdf.  Postup generování přehledů a sestav je popsán této kapitole.

Kliknutím na ikonku ozubeného kola 05 lze nastavit, jaké sloupce budou v přehledu zobrazeny a také upravit jejich pořadí přetažením:
clip0773

Odebráním určitého sloupce určujete podle čeho budou data v přehledu seskupena. Na obrázku níže byl odebrán sloupec DPH a přehled tedy zobrazuje sumy tržeb za měsíc a vybrané pokladny:
clip0772
 
Kliknutím na první sloupec, podle kterého jsou data seskupována, je seřadíte sestupně či vzestupně.
 

Zobrazovaná data lze filtrovat dle časových období kliknutím do pole Datum 03. Zobrazí se přehledný kalendář s rychlými volbami. Kliknutím na jednu z těchto voleb v části 05 rovnou nastavíte nejběžnější časové období.
Pomocí kalendáře lze pak vybrat vlastní interval. Nejprve zvolte měsíc a rok 06, pak označte konkrétní den začátku 07. Pokud měsíc a rok odpovídá, lze rovnou označit počáteční den. Zvolený den začátku bude zvýrazněn. Stejným způsobem pak zvolte i koncový den. Celý interval se v kalendáři označí a zobrazená data budou tomuto intervalu odpovídat.
clip0771

 

Nastavení přehledu si Vzdálená správa pamatuje. Pokud ho později znovu otevřete, bude zobrazen v posledním nastaveném stavu. Zároveň na základě aktuálního kalendářního data dojde automaticky k zobrazení odpovídajícího období, pokud bylo nastaveno. Pokud tedy nastavíte v kalendáři v rychlém výběru Tento měsíc, budou další měsíc zobrazena data z aktuálního měsíce a nikoliv předchozího. Později bude přidána také možnost si vlastní nastavení přehledu uložit.

V případě zobrazení velkého množství údajů se data načítají postupně automaticky během skrolování myší. Není tedy zde klasické stránkování.

 

uziv_tip_icon

Přehled tržeb si můžete zobrazit také přímo v pokladně v Přehledu tržeb.

nahoru


Jak Dotykačka vypočítá zisk?

Naskladníte 10 kusů produktu za nákupní cenu 10 Kč a dalších 5 kusů stejného produktu za 5 Kč. Nákupní cena tohoto produktu se vypočítá podle vzorce:

součet hodnoty skladu (125 Kč) / součet množství skladu (15) = 8,333 Kč

8,333 Kč je tedy průměrná nákupní cena jednoho produktu. Zisk pak pokladna vypočítá jako součet těchto průměrných nákupních cen od kterého odečte tržby:

prodejní cena - průměrná nákupní cena = zisk

nahoru