Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Tržby

Klikněte na záložku Prodejní reporty a poté vyberte z rozbalené nabídky Tržby. Dostanete se na stránku datové sestavy Přehled tržeb. Ta zobrazuje tržby na základě uzavřených účtů. Pokud při naskladnění zadáváte nákupní i prodejní cenu jednotlivých produktů, bude v přehledu uveden také Zisk.
 

2017-05-29_160159
 

Sestava standardně zobrazuje tržby dle měsíců a všech pokladen. Omezit přehled jen na vybrané pokladny lze pomocí rozbalovacího menu Pokladna 01. Pomocí menu 02 nastavíte seskupování dle zvoleného období. Konkrétní datum od do lze pak zvolit v kalendáři 03.

Kliknutím na ... Více možností 04 můžete sestavu filtrovat dle dalších kritérií. Např. zobrazit tržby jen vybraného zaměstnance nebo zákazníka. Nastavení sloupců pak umožňuje do sestavy přidat další sloupce, změnit jejich pořadí a případně je odebrat. Pořadí tzv. seskupovacích sloupců pak určuje podobu sestavy, respektive říká, podle jakých dat má být přehled seskupován. Jak se sestavami pracovat ukazuje názorně kapitola Sestavy.

Jakmile si sestavu (přehled) nastavíte dle svého, můžete nastavení uložit 05 a vytvořit si tak vlastní přehled. Uložené přehledy najdete pod záložkou Sestavy » Uložené sestavy.

V záhlaví je pak možné přehled vyexportovat do vybraného formátu 06. Export dat probíhá ihned, je tedy nutné vždy vyčkat na zobrazení dialogu pro uložení souboru. Dle nastavení všeho internetového prohlížeče může být vyexportovaný soubor rovnou uložen do složky Stažené soubory, případně jiné.

 

uziv_tip_icon

Přehled tržeb si můžete zobrazit také přímo v pokladně v Přehledu tržeb.

nahoru


 

Jak Dotykačka vypočítá zisk?

Naskladníte 10 kusů produktu za nákupní cenu 10 Kč a dalších 5 kusů stejného produktu za 5 Kč. Nákupní cena tohoto produktu se vypočítá podle vzorce:

součet hodnoty skladu (125 Kč) / součet množství skladu (15) = 8,333 Kč

8,333 Kč je tedy průměrná nákupní cena jednoho produktu. Zisk pak pokladna vypočítá jako součet těchto průměrných nákupních cen od kterého odečte tržby:

prodejní cena - průměrná nákupní cena = zisk

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC