Tržby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tržby

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Prodejní reporty >

Tržby

Klikněte na záložku Prodejní reporty a poté vyberte z rozbalené nabídky Tržby. Dostanete se na stránku s přehledem tržeb ze všech pokladen. Ve výchozím zobrazení jsou tržby rozdělené podle dnů. U každé položky je vyznačeno, zda byla evidována v režimu EET či nikoliv.

2017-05-29_160159
 

Výběrem z rozbalovacího menu Pokladna 01 přehled omezíte jen na konkrétní pokladnu. Kliknutím do pole 03 nastavíte časové období přehledu.

Kliknutím na tlačítka v části 02 zvolíte, zda přehled bude vygenerován po jednotlivých dnech, týdnech, měsících nebo rocích.

Pro přechod na další stránku klikněte na číslo v patičce stránky, nebo použijte symboly « » pro přechod na první či poslední stránku.

Pole 05 slouží pro vyhledávání daňového dokladu či záznamu na stránce. Každý report je možné prostřednictvím tlačítek 06 uložit do Excelu, formátu .csv či .pdf. Před exportem dat z pokladny do těchto formátů je však nutné povolit odběr upozornění ze Vzdálené správy. Jak na to se dočtete v této kapitole.

V záhlaví a zápatí stránky najdete odkazy pro přechod na další stránky 04. Symboly « » slouží pro přechod na první či poslední stránku. Pokud jsou v daném období k dispozici data, bude místo čísel stránek zobrazen časový rozsah zobrazovaných dat. Přechodem dopředu nebo dozadu se tak vlastně pohybujete v čase a zobrazovaná data vždy odpovídají zobrazovanému intervalu:

datum

 

uziv_tip_icon

Přehled tržeb si můžete zobrazit také přímo v pokladně v Přehledu tržeb.

nahoru


Jak Dotykačka vypočítá zisk?

Naskladníte 10 kusů produktu za nákupní cenu 10 Kč a dalších 5 kusů stejného produktu za 5 Kč. Nákupní cena tohoto produktu se vypočítá podle vzorce:

součet hodnoty skladu (125 Kč) / součet množství skladu (15) = 8,333 Kč

8,333 Kč je tedy průměrná nákupní cena jednoho produktu. Zisk pak pokladna vypočítá jako součet těchto průměrných nákupních cen od kterého odečte tržby:

prodejní cena - průměrná nákupní cena = zisk

nahoru


Označení stavu fiskalizace

Po zvolení tržeb za konkrétní den (v případě tržeb), nebo přímo na hlavní obrazovce (v případě vystavených dokladů) uvidíte v přehledu u čísla daňového dokladu označení stavu fiskalizace:

Bez označení EET: původní režim bez EET 01

eet3 v zelené barvě: Doklad je fiskalizován (vše v pořádku) 02

Přeškrtnuté eet2 v černé barvě: Doklad vystaven bez fiskalizace (na přání obsluhy) 03

eet1 v černé barvě: Doklad není fiskalizován (chyba při fiskalizaci, např. dočasně nedostupné internetové připojení) 04

NewItem77

nahoru