Uzávěrka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Uzávěrka

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování > Dlaždicové menu > Otevřít / uzavřít pokladnu >

Při každém uzavření pokladny může být na tiskárně pro objednávky vytisknutý přehled tržeb za danou směnu, tzv. uzávěrka. Aby byla uzávěrka vytištěna, je nutné v nastavení odpovídající tiskové úlohy aktivovat volbu Automatický tisk uzávěrek. Veškeré informace na uzávěrce se týkají operací, které byly provedeny v době od otevření do zavření poklady.

Pokladní uzávěrka je totožná s informacemi, které najdete v Přehledu tržeb. Odtud si můžete také kdykoliv uzávěrku vytisknout nebo poslat na e-mail. Pokud si přejete automaticky vždy po uzavření pokladny poslat uzávěrku e-mailem, přejděte do Nastavení aplikace a tuto možnost nastavte v položce Zasílání sumarizace e-mailem.

 

Jaké položky najdete na vytištěné uzávěrce?

Položky na uzávěrce můžete nastavit. V Nastavení aplikace přejděte do části Tisk a upravte odpovídající tiskovou úlohu - povolte položky, které chcete uvádět na uzávěrce. Níže uvádíme příklad uzávěrky a ukázku přehledu tržeb s více platebními metodami.


uzaverka_300_edge

trzby1

 

Otevření pokladny

Částka kterou obsluha zadává při otevírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti v při otevírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas otevření pokladny.

Uzavření pokladny

Částka kterou obsluha zadává při uzavírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti při uzavírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas uzavření pokladny.

Přebytek / Manko

Rozdíl v hotovosti která má být v pokladně a hotovosti, kterou zadala obsluha při uzavírání pokladny. Pří výpočtu manka jsou zohledněny následující hotovostní transakce: hotovost vydaná, hotovost přijatá, hotovostní vklady a hotovostní výběry.

Pokladní transakce

Počet všech vydaných pokladních dokladů

Tržba

Součet a počet tržeb rozdělený podle platebních metod (hotovost, platební karta, stravenky...)

Doklady

Přehled a výše nezaplacených či stornovaných dokladů

Rozpis DPH

Rozpis celkových částek s jednotlivými sazbami DPH

Poskytnuté slevy

Přehled a výše poskytnutých slev

Pokladní příjmy/výdaje

Přehled jednorázových pokladních příjmů či výdajů

Účty

Částky za otevřené a nezaplacené účty s počtem jednotlivých dokladů

Prodeje

Prodané položky zobrazené dle kategorie a produktu

Zisk

Spočítaný zisk na základě rozdílu nákupních a prodejních cen:

Jestliže má být zisk relevantním údajem je potřeba mít korektně vyplněné nákupní ceny u všech prodejních produktů.

(Příklad: Nakoupíte-li sud piva za 1000 Kč vyjde jedno pivo na 10 Kč, správná nákupní cena jednoho půllitru piva bude tedy 10 Kč)

nahoru