Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Při každém uzavření pokladny může být na tiskárně pro objednávky vytisknutý přehled tržeb za danou směnu, tzv. uzávěrka. Aby byla uzávěrka vytištěna, je nutné v nastavení odpovídající tiskové úlohy aktivovat volbu Automatický tisk uzávěrek. Veškeré informace na uzávěrce se týkají operací, které byly provedeny v době od otevření do zavření poklady.

Pokladní uzávěrka je totožná s informacemi, které najdete v Přehledu tržeb. Odtud si můžete také kdykoliv uzávěrku vytisknout nebo poslat na e-mail. Pokud si přejete automaticky vždy po uzavření pokladny poslat uzávěrku e-mailem, přejděte do Nastavení aplikace a tuto možnost nastavte v položce Zasílání sumarizace e-mailem.

 

Jaké položky najdete na vytištěné uzávěrce?

Položky na uzávěrce můžete nastavit. V Nastavení aplikace přejděte do části Tisk a upravte odpovídající tiskovou úlohu - povolte položky, které chcete uvádět na uzávěrce.

Otevření pokladny

Částka kterou obsluha zadává při otevírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti v při otevírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas otevření pokladny.

Uzavření pokladny

Částka kterou obsluha zadává při uzavírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti při uzavírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas uzavření pokladny.

Přebytek / Manko

Rozdíl v hotovosti která má být v pokladně a hotovosti, kterou zadala obsluha při uzavírání pokladny. Pří výpočtu manka jsou zohledněny následující hotovostní transakce: hotovost vydaná, hotovost přijatá, hotovostní vklady a hotovostní výběry.

Pokladní transakce

Počet všech vydaných pokladních dokladů.

Tržba

Součet a počet tržeb rozdělený podle platebních metod (hotovost, platební karta, stravenky...).

Doklady

Přehled a výše nezaplacených či stornovaných dokladů.

Rozpis DPH

Rozpis celkových částek s jednotlivými sazbami DPH.

Poskytnuté slevy

Přehled a výše poskytnutých slev.

Pokladní příjmy / výdaje

Přehled jednorázových pokladních příjmů či výdajů.

Účty

Částky za otevřené a nezaplacené účty s počtem jednotlivých dokladů.

Prodeje

Prodané položky zobrazené dle kategorie a produktu.

Zisk

Spočítaný zisk na základě rozdílu nákupních a prodejních cen:

Jestliže má být zisk relevantním údajem je potřeba mít korektně vyplněné nákupní ceny u všech prodejních produktů.

(Příklad: Nakoupíte-li sud piva za 1000 Kč vyjde jedno pivo na 10 Kč, správná nákupní cena jednoho půllitru piva bude tedy 10 Kč.)

Tržby podle zaměstnance

Realizované prodeje dle jednotlivých zaměstnanců.

Odpisy

Případné realizované odpisy.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC