Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Níže najdete interaktivní mapy uživatelského rozhraní Dotykačky - hlavní obrazovky a postranního menu. Pokud umístíte kurzor myši nad obrázek, zobrazí se popis jednotlivých položek, tlačítek a ikon. Najeďte myší nad položku, která vás zajímá a dozvíte se k čemu slouží. U vybraných položek pak kliknutím přejdete do související kapitoly.

ui_hand3

 

Hlavní obrazovka

Podržte kurzor myši nad vybranou položkou. Pokud je v informační bublině text se třemi tečkami, kliknutím otevřete související kapitolu. Dostupnost všech dlaždic v menu na levé straně závisí na aktivních položkách v Nastavení aplikace.

ui_komplet_small

 

poznamka_icon

V případě, že jste v průvodci aktivací zvolili druh provozu Obchod, bude standardně místo dlaždic s jednotlivými produkty zobrazena PLU klávesnice pro okamžitý (rychlý) prodej. Více informací o okamžitém prodeji najdete v této kapitole.

nahoru


 

Postranní menu

Pomocí postranního menu vstoupíte do pokročilého nastavení Dotykačky (Nastavení aplikace), kde nastavíte chování pokladny či se dostanete k přehledům tržeb nebo reportům.  Najdete zde také volbu Správa položek, která slouží pro vytvoření produktů a jejich kategorií. Ťuknutím na položku Licence v zápatí otevřete dialog s podrobnostmi o použité licenci.

Podržte kurzor myši nad vybranou položkou. Pokud je v informační bublině text se třemi tečkami, kliknutím otevřete související kapitolu.

menu_main

 

V případě, že je aktuálně na pokladně přihlášený samostatný prodejce, je v postranním menu k dispozici položka pro přechod do nezávislého nastavení pokladny pro tohoto prodejce:

clip0695

nahoru


 

Licence

Ťuknutím na položku Licence v postranním menu otevřete dialog zobrazující typ licence, platnost a použitý licenční klíč. Otevřením tohoto dialogu také dojde k opětovnému ověření licence. To je vhodné např., pokud jste provedli změnu typu licence a chcete, aby se změněná licence propsala na pokladnu.

Pomocí tlačítka LICENČNÍ KLÍČ spustíte průvodce aktivací a můžete změnit zadaný licenční klíč platný pro tuto pokladnu.

screenshot_2017-05-31-19-03-32

 

Pokud se vaše licence blíží expiraci, budete na tuto skutečnost při každém otevření Dotykačky upozorněni. Jakmile si zakoupíte licenci na další období a dojde k ověření licence, tato informace zmizí. Pro ruční ověření stačí otevřít výše uvedený dialog Licence.

screenshot_2017-05-31-18-56-19

 

Jestliže dojde k deaktivaci licence, objeví se následující dialog a s pokladnou nebude možné dále pracovat:

clip0590

 

Deaktivace licence může mít tyto důvody:

Skončila platnost použitého licenčního klíče.

Provedli jste dočasnou deaktivaci licence prostřednictvím Moje Dotykačka.

Provedli jste nahrazení pokladny.

Nebyla uhrazena faktura za licenční poplatek více jak 10 dnů po splatnosti.

Došlo ke změně HW tokenu zařízení. To se může stát u starších zařízení nebo u zařízení s vadným úložištěm.

 

poznamka_icon

Své faktury lze spravovat a uhradit na zákaznickém portálu Moje Dotykačka. Po uhrazení faktury stačí na pokladně v postranním menu ťuknout na Licence a otevřít tuto stránku s podrobnostmi licence nebo v dialogu ťuknout na tlačítko OVĚŘENÍ LICENCE. Tím dojde k ověření a pokladna se rozběhne.

Pokud máte všechny faktury řádně uhrazené, může se jednat o chybu zařízení. V takové případě kontaktuje prosím technickou podporu.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC