Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Moje Dotykačka umožňuje jednotlivé licence spravovat, tzn. dočasně je deaktivovat či aktivovat, měnit předplacené fakturační období nebo přejít na vyšší verzi licence. Dočasná aktivace / deaktivace licence je určena pro případy, kdy používáte pokladnu jen část roku, např. během letní sezóny. Mimo tuto dobu můžete licenci deaktivovat. Po dobu neaktivní licence nebude možné pokladnu nebo platební terminál Dotypay používat a nebudou vám vystavovány faktury.

Na stránce Licence uvidíte přehled vašich licencí pro pokladní systém Dotykačka. U každé licence najdete odpovídající licenční klíč, včetně informace, k jakému cloudu (úložišti) a pokladně je přiřazen. Tyto informace využijete v některých případech při kontaktu s technickou podporou. Kliknutím na tlačítko Upravit licenci přejdete na stránku pro správu konkrétní licence. Licenci lze na této stránce aktualizovat na vyšší, aktivovat či deaktivovat nebo změnit fakturační období, tj. předplacení licence.

clip0276

 

Jak upravit licenci?

1_icon

Na hlavní stránce moje.dotykacka.cz klikněte v hlavním menu na Licence. Poté vyberte licenci, kterou chcete upravit a klikněte na tlačítko Upravit licenci.

clip0277

 

2_icon

Zobrazí se stránka s podrobnými informacemi o vybrané licenci 01. V pravé části 02 jsou možnosti pro nastavení vlastního názvu této licence na fakturách, její aktivaci / deaktivaci nebo úpravu fakturačního období. Část 03 slouží pro přechod na vyšší verzi licence Dotykačky.

clip0278

nahoru


 

Změna fakturačního období

Pro úpravu fakturačního období klikněte na tlačítko Změnit období. Následně zadejte preferovaný počet měsíců nebo si vyberte předplacení licence na 1 rok a volbu uložte. Tato volba bude platná až po vypršení vašeho současného fakturačního období, viz příklad dále. Výsledná nová částka za licenci bude automaticky zahrnovat slevu platnou pro vybrané období (pokud se uplatňuje).

clip0279

 

poznamka_icon

Příklad:
Máte licenci zaplacenou do 31.7. (konec licenčního období) a fakturační období máte aktuálně nastavené na 3 měsíce (každé 3 měsíce vám posíláme fakturu). Nyní si nastavíte roční platbu licence, nové fakturační období bude 12 měsíců. Tato změna se však provede až po konci aktuálního fakturačního období. Srpnovou fakturu tedy dostanete na 12 měsíců s aplikovanou 10% slevou.

nahoru


 

Aktivace (reaktivace) a deaktivace licence

Pro deaktivaci / aktivaci deaktivované licence klikněte na tlačítko Reaktivovat či Deaktivovat. Deaktivaci lze provést kdykoliv. Licence však bude skutečně deaktivována až po skončení aktuálního fakturačního období. Jestliže tedy vaše fakturační období končí 31.7., lze zvolit deaktivaci nejdříve k 1.8.

V detailu deaktivace máte možnost nastavit také opětovnou reaktivaci licence k určitému datu. Toto nastavení je vhodné pro sezónní provozy kdy deaktivujete licenci ke konci sezóny a následnou reaktivaci nastavíte k datu zahájení provozu. O automatické reaktivaci licence budete informováni e-mailem.

clip0280

 

Aktivovat deaktivovanou licenci lze také kdykoliv, provede se však nejdříve k 1. dni následujícího měsíce. Aktivace je tedy platná od zvoleného měsíce. Na aktivovanou licenci bude následně vystavena pravidelná faktura a odeslána na e-mail nastavený ve fakturačních údajích na hlavní stránce.

clip0281

nahoru


 

Naplánované akce u licencí

Pokud je u licence naplánovaná akce jako je změna fakturačního období nebo deaktivace, není možné s licencí provádět žádné další úpravy až do provedení naplánované akce.

clip0282

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC