Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Podle postupu v předchozí kapitole jste úspěšně rozběhli doplněk Dotykačka WooCommerce na Worpressu. Nyní si ukážeme, jak v doplňku správně nastavit oboustrannou synchronizaci. Každou činnost doplněk reportuje do "schránky", kterou najdete vpravo nahoře jako ikonku Doporučené. Pokud spustíte nějakou činnost v doplňku, vždy zkontrolujte její dokončení v tomto seznamu zpráv. Prvním krokem je synchronizace produktových kategorií.

clip0673

 

Synchronizace kategorií

1_icon

V části Kategorie aktivujte přepínače Povolit synchronizaci a Synchronizovat název. Název kategorie se synchronizuje zatím jen z WooCommerce do Dotykačky a nikoliv naopak. Oboustranná synchronizace názvu bude přidána později.

clip0668

 

dulezite_sdeleni_icon

Pozor na duplicitní slova názvech. Pokud máte v Dotykačce např. kategorie Trička pánská a Trička dámská, v obou kategoriích je duplicitní slovo "Trička". Druhá kategorie tedy bude ve WooCommerce založena s názvem Trička dámská1. Jde o standardní vlastnost WooCommerce.

 

2_icon

Podle toho, zda máte vytvořené kategorie v Dotykačce nebo WooCommerce, můžete odpovídajícími tlačítky vložit kategorie z Dotykačky do WooCommerce (Importovat z Dotykačky) nebo naopak kategorie z WooCommerce přenést do Dotykačky (Importovat do Dotykačky). Tím dojde k vytvoření kategorií na jedné nebo druhé straně a jejich automatickému spárování.

3_icon

Kategorie lze z Dotykačky do WooCommerce přenést i bez automatického párování. K tomu slouží tlačítko Nahrát z Dotykačky. Pokud půjdete touto cestou, tlačítkem Procházet kategorie si poté jednotlivé kategorie ve WooCommerce zobrazte a upravte jejich vlastnosti. Odpovídající kategorii z pokladny totiž přiřadíte v rozbalovacím menu Dotykačka ID ve vlastnostech každé WooCommerce kategorie. Tlačítko Nahrát z Dotykačky právě toto rozbalovací menu naplní. Takto můžete mít na obou stranách spárované rozdílné kategorie. V tomto menu najdete však vždy jen kategorie z Dotykačky, které ještě nejsou spárované se žádnými kategoriemi ve WooCommerce.

clip0669

 

4_icon

Spárované kategorie ve WooCommerce mají přiřazené Dotykačka ID, což je vlastně přiřazená kategorie v Dotykačce.

clip0674

nahoru

Synchronizace produktů a skladů

1_icon

Stejně jako v případě kategorií povolte synchronizaci produktů a skladových pohybů. Poté tlačítkem Vyberte sklad 01 otevřete okno pro výběr skladu, kliknutím do pole 02 ho vyberte a tlačítkem Vybrat 03 potvrďte.

clip0675

 

2_icon

Nyní zvolte, podle čeho se budou produkty na obou stranách párovat. Na straně WooCommerce je to standardně SKU (katalogové číslo) a na straně Dotykačky EAN. Pokud používáte některý z doplňků, který přidává další produktové kódy, můžete nastavit na straně WooCommerce párování na přidaný kód z tohoto doplňku. Pamatujte však na to, že nový párovací identifikátor bude v níže uvedeném nastavení viditelný až po tom, co přidáte alespoň jeden produkt s tímto kódem.

Kliknutím do polí 04 a 05 vyberte párovací atributy a potvrďte tlačítkem Nastavit párování.

clip0676

 

3_icon

Nyní se zpřístupní nastavení synchronizace. Můžete tak zvolit, jaké vlastnosti produktů chcete synchronizovat 06. Stejně, jako v případě kategorií, lze produkty načíst z Dotykačky nebo z WooCommerce a spárovat. K tomu slouží tlačítka Importovat z Dotykačky a Exportovat do Dotykačky v části 07. Při použití těchto tlačítek budou produkty také automaticky spárovány na základě EAN / SKU. Tlačítko Párovat produkty provede nové spárování produktů, pokud došlo k vytvoření či importování nových.

clip0677

 

4_icon

Při importu z Dotykačky, bude zobrazeno okno s přehledem všech produktů v Dotykačce. Zde určíte, zda chcete naimportovat a spárovat všechny produkty nebo jen vybrané. Pokud produkty jen naimportujete a nespárujete, měli byste je později spárovat ve vlastnostech produktů WooCommerce. Dále tedy použijte tlačítko Importovat vybrané nebo Importovat všechny. Produkty z Dotykačky budou přeneseny do WooCommerce a případně rovnou spárovány na základě EAN / SKU. Podle počtu položek ve vaší pokladně může načtení přehledu trvat delší dobu. Spárované produkty ve WooCommerce mají opět přiřazené Dotykačka ID, což je v tomto případě EAN produktu v Dotykačce.

clip0679
clip0678

 

5_icon

Jakmile máte spárované všechny produkty, můžete zapnout synchronizaci skladových pohybů. Případně tlačítky 011 načíst aktuální stav skladu z Dotykačky do WooCommerce a naopak. Jakmile však budete opět provádět změny v párování produktů, doporučujeme dočasně synchronizaci skladu vypnout a po dokončení opět zapnout.

clip0680

 

uziv_tip_icon

Jestliže potřebujete změnit sklad pro synchronizaci, stačí odpovídajícím tlačítkem zrušit párování a poté nastavit nový sklad. Stejně tak, pro změnu napojeného cloudu Dotykačky, je nutné nejprve doplněk odpojit od Dotykačky a poté znovu připojit a zvolit jiný cloud. Pamatujte však na to, že pro tuto operaci potřebujete znovu zadat licenční klíč.

clip0681clip0682

 

A máte hotovo. Nyní je vše správně nastaveno. Při prodeji na straně Dotykačky nebo e-shopu se nyní synchronizují skladové zásoby a stejně tak nově založené kategorie či produkty.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC