Centrum pomoci

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Centrum pomoci

pomoc1Dialog Centrum pomoci sdružuje veškeré důležité informace pro poskytnutí technické podpory. Najdete zde odkaz na tuto uživatelskou příručku a do databáze znalostí. Z tohoto dialogu také spustíte / nainstalujete aplikaci TeamViewer Quick Support, která umožňuje vzdálené připojení technického specialisty k dotykové pokladně.

 

Možnosti Centra pomoci:

Uživatelská příručka

Odkaz na tuto uživatelskou příručku. Po ťuknutí se příručka otevře ve výchozím internetovém prohlížeči. Pro správné zobrazení doporučujeme používat Google Chrome.

Databáze znalostí

Odkaz do databáze znalostí na stránkách zákaznické podpory. Po ťuknutí se stránka otevře ve výchozím internetovém prohlížeči.

Odeslat dotaz na technickou podporu

Po ťuknutí se otevře jednoduchý formulář, pomocí kterého odešlete žádost o technickou pomoc. Pro postup jak žádost odeslat najdete v této kapitole.

Spustit TeamViewer

Po ťuknutí se otevře stránka v obchodu Google Play pro stažení aplikace TeamViewer Quick Support. Prostřednictvím této aplikace se technik může připojit přímo do dotykové pokladny nebo tabletu a zde provést potřebná nastavení. Podmínkou je samozřejmě fungující internetové připojení. Pro postup se podívejte do této kapitoly.

Odeslat data vývojáři

Prostřednictvím této volby bude automaticky vytvořena e-mailová zpráva s technickými daty a informacemi o nastavení dotykové pokladny. Tuto volbu používejte jen v případě, že budete požádáni technickou podporou.

Nastavení Wifi

Zobrazuje název (SSID) bezdrátové sítě, ke které je pokladna připojena. V závorce je uvedena aktuální IP adresa pokladny.

Další aplikace ke stažení

Odkaz do obchodu Google Play na stránku se všemi aplikacemi Dotykačka. Na této stránce můžete ověřit, zda používáte aktuální verzi Dotykačky a souvisejících aplikací.

O aplikaci

Číslo verze aplikace Ťuknutím zobrazíte informace o použitém licenčním klíči a položkách v databázi.