Import prodejů do MoneyS3

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Import prodejů do MoneyS3

Navigace:  Služby a rozšíření > Money S3 >

V předchozím kroku jste provedli export zásob (produktů) a skupin (kategorií) do pokladny. Nyní po realizovaných prodejích v Dotykačce uzavřete pokladnu a skladové pohyby přeneste z dotykové pokladny do Money S3, podle následujícího postupu.

 

Jak importovat prodeje do Money S3?

1_icon

Na záložce Sklad klikněte na Pokladní systém a zvolte Import dat z pokladního systému.

clip0746

 

2_icon

Zobrazí se podobný průvodce jako při exportu. V úvodním okně pokračujte tlačítkem Další a poté spusťte import dat z pokladny tlačítkem Dokončit. Průvodce nemá žádné volby, které je nutné nastavovat či označovat. Stačí ho jen spustit a dokončit. Automaticky se přenesou data ze všech vytvořených konfigurací v rámci propojení s Dotykačkou.

clip0743-2
clip0744

 

3_icon

Po dokončeném exportu a potvrzení bude zobrazen dialog s výsledkem. Je zde možné také otevřít zprávu o právě provedeném importu. Kliknutím na odkaz Adresář výstupních zpráv v dolní části bude otevřena složka se všemi uloženými zprávami z předchozích importů. Tyto reporty mohou být užitečné při případných problémech. Zkontrolujte množství přenesených dat a dialog zavřete.

clip0748

 

Nyní budou v Money S3 vytvořené skladové doklady (prodejky) na základě přenesených dat z pokladny. Ty zkontrolujete na záložce Sklad pod volbou Skladové doklady. Přenesené prodejky jsou označené prefixem nastaveným v konfiguraci propojení.

clip0750

 

dulezite_sdeleni_icon

Při spuštěném importu se přenášejí všechny doklady od posledního importu, avšak pouze od předchozího dne včetně. Import je možné provádět automaticky prostřednictvím modulu S3 Automatic.

nahoru