Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

dulezite_sdeleni_icon

Tato nastavení jsou důležitá pro správné fungování dotykové pokladny. Bez doporučení technické podpory je nedoporučujeme v žádné případě měnit!

 

Zaokrouhlení

Počet zobrazených desetinných míst*

Počet zobrazovaných desetinných míst u cen produktů na hlavní obrazovce a ve správě položek. Toto nastavení také ovlivňuje zobrazení cen v účtech a na vytištěných účtenkách. Pokud zde nastavíte hodnotu 0, nebude mít následující nastavení Počet zobrazených desetinných míst u položek účtu žádný vliv, protože se v tomto případě budou vždy automaticky zaokrouhlovat veškeré ceny na celá čísla. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: 2 desetinná místa)

Počet zobrazených desetinných míst u položek účtu*

Tato volba nastavuje zaokrouhlování cen jednotlivých produktů na účtence. Nastavená hodnota neovlivňuje počet zobrazených desetinných míst, ale říká, jak bude provedeno zaokrouhlení cen naúčtovaných produktů. Podmínkou je, že Počet zobrazených desetinných míst je nastaven na hodnotu 1 a vyšší. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: 2)

Možné hodnoty a zaokrouhlování

0

Ceny budou zaokrouhleny vždy (84,49 Kč bude zaokrouhleno na 84 Kč, 84,50 Kč bude zaokrouhleno na 85 Kč).

1

Budou zaokrouhlena jen desetinná místa (84,49 Kč bude zaokrouhleno na 84,50 Kč).

2

Běžné ceny v ČR nebudou zaokrouhleny (84,49 Kč nebude nijak zaokrouhleno).

3 a vyšší

V ČR se nepoužívá, tyto hodnoty jsou připraveny pro jiné měny.

 

Počet zobrazených desetinných míst pro zaokrouhlení u celkového součtu účtu*

Tato volba nastavuje zaokrouhlování celkové ceny na účtence. Nastavená hodnota neovlivňuje počet zobrazených desetinných míst, ale říká, jak bude provedeno zaokrouhlení celkové ceny. Podmínkou je, že Počet zobrazených desetinných míst je nastaven na hodnotu 1 a vyšší. (Doporučené nastavení pro většinu provozů: 0)

Možné hodnoty a zaokrouhlování

0

Cena CELKEM bude zaokrouhlena vždy (184,49 Kč bude zaokrouhleno na 184 Kč, 184,50 Kč bude zaokrouhleno na 185 Kč).

1

Cena CELKEM bude zaokrouhlena na desetinná místa (184,49 Kč bude zaokrouhleno na 184,50 Kč).

2

Běžná cena CELKEM v ČR nebude zaokrouhlena (184,49 Kč nebude nijak zaokrouhleno).

3 a vyšší

V ČR se nepoužívá, tyto hodnoty jsou připraveny pro jiné měny.

nahoru

Váha

Vyžadovat stabilní váhu

Nedovolí přidat váženou položku na účet, pokud načtená hodnota z váhy není ustálená. Tato volba zamezí naúčtování váženého produktu s nepřesnou váhou.

Používat táry při vážení

Při zadávání množství u váženého zboží zobrazí dialog pro odečítání tár. Problematikou vytváření a používání tár v Dotykačce se zabývá tato kapitola.

 

Ostatní

Režim stálého připojení

Speciální režim pro práci s účty využitím funkce POS Actions v API Dotykačka. Po aktivaci Dotykačka neustále kontroluje frontu požadavků a zpracovává přijatá data. Práce s POS Actions se tak značně urychlí. Nezapínejte, pokud nepoužíváte API Dotykačka tímto způsobem.

Automaticky restartovat aplikaci

Pokud je aktivováno, aplikace Dotykačka bude v nočních hodinách automaticky restartována (za předpokladu, že je pokladna v provozu). Pravidelné restartování aplikace pomáhá udržovat její optimální kondici.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC