Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Dotykačka umožňuje používání tár včetně jejich uchování v paměti pro opakované použití. Pokud chcete táry používat, je nutné tuto volbu povolit v nastavení váhy. Aby táry fungovaly, není nutné mít k pokladně připojenou podporovanou váhu. Táry lze totiž přidat i ručně.

tary_800_edge_dr

 

Využití táry při prodeji váženého produktu

1_icon

Vytvořte si vážený produkt a v sekci Cena zaškrtněte volbu Vyžaduje zadání množství (vážené mn.).

tara1_800_edge_dr

 

2_icon

Na váhu si připravte obal (talíř, misku, atd.), jehož hmotnost budete chtít odečítat od hmotnosti váženého produktu.

3_icon

Při markování zboží bude automaticky zobrazeno dialogové okno pro zadávání množství.

tara_3b_800_edge_no

 

4_icon

V tomto okně napravo pod nadpisem Táry ťukněte na Přidat nové.

5_icon

V následujícím zobrazeném dialogu zvolte název táry 01. Hmotnost táry bude automaticky doplněna. Ťukněte na OK 02.

tara_5_800_edge_no

 

Pokud nemáte připojenou váhu, bude moci v tomto kroku zadat táru ručně prostřednictvím tlačítka ZADAT RUČNĚ.

clip0761

 

6_icon1

Nyní máte táru připravenou pro odečítání od hmotnosti naúčtovaného produktu. Rovnou můžete na obal (v tomto případě talíř) přidat vážené zboží a táru odečíst kliknutím na její název 03. Výsledné číslo je čistá hmotnost produktu 04.

tara_6_800_edge_no1

 

7_icon

Výsledkem výpočtu je i poměrná cena. V tomto případě byla jednotka jablek nastavena na 1 kg a cena za jednotku na 39,90 Kč, tudíž za 0,827 kg je výsledná cena 33 Kč.

tara_10_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Tára zůstane v paměti, takže ji kliknutím na její název můžete použít při jakémkoliv budoucím účtování. Pro zabránění nepřesného vážení, doporučujeme v nastavení váhy aktivovat volbu Vyžadovat stabilní váhu.

nahoru


 

 

Pokud nemáte u zboží zaškrtnutou možnost Vyžaduje zadání množství (vážené mn.), můžete táry používat dodatečně i po naúčtování produktu ťuknutím na ikonku pro úpravu naúčtovaného produktu. Ikonky se zobrazí po ťuknutí na naúčtovanou položku.

tara_8_800_edge_dr_no

 

Na následné obrazovce ťukněte na Množství, čímž se vám zobrazí všechny uložené táry. Ťuknutím táru vyberte a ta se vám odečte od naúčtovaného produktu.

tara_9_800_edge_dr_no

 

Uložené táry vymažete ťuknutím na ikonku koše.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC