Používání tár

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Používání tár

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování >

Dotykačka umožňuje používání tár včetně jejich uchování v paměti pro opakované použití.

Pokud chcete táry používat, je nutné tuto volbu povolit v Nastavení aplikace - Nastavení zobrazení, viz tato kapitola. Aby táry fungovaly, je nutné mít k pokladně správně připojenou podporovanou váhu. Postup připojení váhy je popsán v kapitole Připojení vah.

tary_800_edge_dr

 

Využití táry při prodeji váženého produktu

1_icon

Vytvořte si vážený produkt a v sekci Cena zaškrtněte volbu Vyžaduje zadání množství (vážené mn.).

tara1_800_edge_dr

 

2_icon

Na váhu si připravte obal (talíř, misku, atd.), jehož hmotnost budete chtít odečítat od hmotnosti váženého produktu.

3_icon

Při markování zboží bude automaticky zobrazeno dialogové okno pro zadávání množství.

tara_3b_800_edge_no

 

4_icon

V tomto okně pod nadpisem Táry ťukněte na Přidat nové.

5_icon

V následujícím okně Přidat táru zvolte název táry 01. Hmotnost táry bude automaticky vyplněna. Ťukněte na OK 02.

tara_5_800_edge_no

 

6_icon1

Nyní máte táru připravenou pro odečítání od hmotnosti produktu. Rovnou můžete na obal (v tomto případě talíř) přidat vážené zboží a táru odečíst kliknutím na její název 03. Výsledné číslo je čistá hmotnost produktu 04.

tara_6_800_edge_no1

tara_7_800_edge_no

 

7_icon

Výsledkem výpočtu je i poměrná cena. V tomto případě byla jednotka masa nastavena na 1 kg a cena za jednotku na 172,50, tudíž za 0,063 kg je výsledek 108,68 Kč.

tara_10_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Tára zůstane v paměti, takže ji kliknutím na její název můžete použít při jakémkoliv budoucím účtování.

nahoru


 

Pokud nemáte u zboží zaškrtnutou možnost Vyžaduje zadání množství (vážené mn.), můžete táry používat dodatečně i po naúčtování produktu ťuknutím na ikonku pro úpravu naúčtovaného produktu. Ikonky se zobrazí po ťuknutí na naúčtovaný produkt.

tara_8_800_edge_dr_no

 

Na následné obrazovce ťukněte na Množství, čímž se vám zobrazí všechny uložené táry. Ťuknutím vyberte tu, kterou chcete, a ta se vám odečte od naúčtovaného produktu.

tara_9_800_edge_dr_no

 

Uložené táry vymažete ťuknutím na ikonku koše na obrazovce Množství.

nahoru