Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Základním prvkem při práci s pokladnou je produkt. Produktem může být vlastně cokoliv, co zákazníkům prodáváte: výrobek, pokrm, služba... Jednotlivé produkty můžete třídit do kategorií. Vytvořené produkty a kategorie se zobrazují na hlavní obrazovce Dotykačky.

Produkty můžete spravovat také prostřednictvím Vzdálené správy. Při založení nového produktu vám pomůže katalog Dotykačky, vyplní za vás název produktu a čárový kód.

 

uziv_tip_icon

Pamatujte na to, že produkt, který prodáváte by měl být ideálně veden v kusech (toto se netýká např. služeb). Jestliže prodáváte rozlévané či čepované nápoje, lze uvést cenu za balení a velikost balení nastavit např. na 500 ml. Tato možnost je popsána zde. V tomto případě však zákazník na účtence uvidí množství nápoje, které vypil.

 

Zde najdete návody, jak vytvářet, přesouvat a mazat produkty:

 

Jak vytvořit produkt?

1_icon

Na hlavní obrazovce Dotykačky otevřete ťuknutím na ikonu 01 postranní menu 02 a zvolte Správa položek.

screenshot_2017-04-04-13-55-1718

 

2_icon

Na otevřené stránce ťukněte vpravo nahoře na ikonku tří teček, zvolte PŘIDAT NOVÉ 01 a ze zobrazené nabídky zvolte PRODUKT 02. Přidat nový produkt můžete také přímo tlačítkem 03. Speciální produkty popisuje tato kapitola.

screenshot_2017-04-04-12-48-58-13

 

3_icon

Otevře se karta produktu. Zde zadejte název produktu a vyberte kategorii, do které bude produkt patřit. Při zadávání názvu jsou našeptávány odpovídající produkty z katalogu Dotykačky. Zvolením našeptaného produktu je automaticky, mimo názvu, doplněn i EAN kód. Produkty, které se nacházejí v katalogu Dotykačky lze založit také jednoduše naskenováním čárového kódu. Opět se tak doplní název a EAN kód.

Dále specifikujte ceny a vlastnosti prodávaného balení. Můžete zadat počet a jednotku balení či produktu. Jednotku změníte ťuknutím na položku Kusy v části Balení a jednotky viz obrázek níže. Standardně by zde měl být vždy uveden 1 kus. Pouze v některých případech, jako jsou např. Receptury, vyberte jiné jednotky.

uziv_tip_icon

Doporučujeme nejprve vybrat sazbu DPH a poté zadat cenu s daní. V opačném případě by po zvolení DPH došlo k přepočítání (změně) zadané ceny.

screenshot_2017-04-04-13-43-00

 

4_icon

Pokud ťukněte na ikonu šipky v části Ceny, rozbalí se nabídka s dalšími možnostmi cen.

screenshot_2017-04-04-13-38-31

 

Možnosti cen

Akce ve slevě

Pokud je tato volba aktivní, můžete zadat aktuální slevu z běžné ceny, která bude akceptována při prodeji.

Neaplikovat hromadné slevy

Zapnutím této volby, nebude na tento produkt nikdy započítána případná sleva na celý účet.

Vyžadovat zadání ceny

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání ceny.

Vyžadovat zadání množství

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání množství. To je vhodné např. pro vážené produkty.

Kalkulovat hodnotu na čase

Pokud je produkt účtován podle času, bude Dotykačka automaticky kalkulovat cenu v závislosti na čase a nastavených jednotkách po dobu, kdy je účet zaparkován. Týká se např. prodeje služeb.

 

5_icon

Nyní se posuňte až na konec stránky, zadejte EAN a PLU kód a nový produkt uložte ťuknutím na tlačítko ULOŽIT A UPRAVIT 01. Na levé straně se tak zobrazí záložky pro rozšířené vlastnosti. Produkt také můžete uložit tlačítkem 02, pokud již nepotřebujete upravovat jeho další vlastnosti.

screenshot_2017-04-04-13-43-2021

nahoru


 

Jak vytvořit kopii produktu nebo zástupce na produkt?

Produkty můžete kopírovat včetně jejich vlastností. To se hodí například při vytváření produktu, který je podobný nějakému jinému, již vytvořenému, produktu. V takovém případě z původního produktu vytvoříte kopii a potom změníte jen ty vlastnosti, které se mezi oběma produkty liší. Další možností je vytvořit k produktu zástupce, kterého umístíte do jiné kategorie. Můžete tak mít jeden produkt ve vícero kategoriích.

1_icon

Ve Správě položek ťukněte na produkt, který chcete duplikovat nebo k němu vytvořit zástupce. V našem příkladu budeme duplikovat produkt Káva Latté.

kopie0_800_edge_dr

 

2_icon

Ťukněte na ikonku tří vertikálních teček a zvolte Vytvořit kopii. Proveďte požadované změny v kopii produktu a vše uložte.

Pod třemi tečkami najdete také volbu Vytvořit zástupce. Po jejím zvolení a volbě kategorie bude do dané kategorie umístěn zástupce k tomuto produktu. Více informací najdete v kapitole Podkategorie a zástupci.

2017-09-01_122001122002

 

Nyní v seznamu produktů přibude upravená kopie duplikovaného produktu.

kopie4_800_edge_dr

 


 

Jak produkt přesunout?

Produkty lze řadit podobně jako kategorie. Režim přesouvání produktů aktivujete ťuknutím a podržením prstu cca 2 sekundy na kartě produktu, který potřebujete přesunout. Aktivaci řazení poznáte podle odskočení karty z původní polohy o několik centimetrů a zešednutím karty do tmavšího odstínu. V tuto chvíli je možné přesunout kartu produktu na požadovanou pozici a puštěním umístit. Při umístění karty na nové místo se původní karty vždy automaticky posunou.

nahoru


 

Jak smazat produkt?

Ve Správě položek vyberte produkt, který chcete smazat a v kartě produktu ťukněte na tlačítko SMAZAT 02 vpravo nahoře. Před vlastním smazáním budete ještě dotázáni, zda si produkt přejete opravdu smazat. Místo smazání produktu raději doporučujeme produkt dočasně skrýt deaktivací možnosti Zobrazovat jako box 01. Jakmile budete opět nějaký nový produkt vytvářet, upravte tento skrytý a opět ho zobrazte.

2017-09-01_122548

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC