Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Následující nastavení se týkají otevřených (zaparkovaných) účtů a ovládacích prvků, které s nimi souvisejí.

 

Akce otevřeného účtu

Tlačítko akce otevřeného účtu

Definuje, jakou funkci má mít primární tlačítko v dialogu otevřeného účtu. Standardně slouží pro opakované zaparkování účtu:

clip0789

 

Pro toto tlačítko jsou k dispozici režimy:

Zaparkovat - Zaparkování (znovuzaparkování) aktuálně otevřeného účtu (výchozí nastavení).

Stornovat - Stornování aktuálně otevřeného zaparkovaného účtu.

Nezobrazovat - Tlačítko nebude vůbec zobrazeno.

Chování tlačítka zpět na hlavní obrazovce

Zde lze nastavit co se stane, pokud v dialogu otevřeného účtu ťuknete na tlačítko zpět ve spodním panelu systému Android.

Rychle zaparkovat - Aktuálně otevřený účet bude automaticky zaparkován mimo stůl (výchozí nastavení).

Stornovat - Aktuálně otevřený účet bude automaticky stornován.

Zaparkovat účet - Bude zobrazen dialog parkování účtu. Po vybrání konkrétního stolu bude účet zaparkován. Můžete ho také zaparkovat mimo stůl nebo zrušit:
clip0790
 

Nepoužívat - Nebude vykonána žádná akce.

nahoru


 

Otevřené účty

Způsob zobrazení

Přehled otevřených účtů má tři režimy zobrazení. Zvolte si ten, který vám nejlépe vyhovuje.

Jednoduché - Karty účtů dle stolů a stáří se základními informacemi.

Podrobné - Karty účtů se zobrazenými položkami na jednotlivých účtech.

Tabulka - Řádkové zobrazení s možností řazení jednotlivých sloupců.

Počet sloupců

Zvolte preferovaný počet sloupců nebo ponechte automatické zobrazení.

Seskupovat historické účty

Účty starší více jak 24 hodin budou označeny jako historické a zobrazeny na konci přehledu.

Zobrazit tlačítko pro vystavení účtu

U každého zaparkovaného účtu bude zobrazeno tlačítko pro jeho uzavření a zaplacení.

nahoru


 

Stav účtu

Zobrazovat stav účtu

Při vložení produktu na účet, nebo otevření zaparkovaného účtu bude pod naúčtovanými produkty zobrazena informace, zda se jedná o nový, zaparkovaný nebo uzavřený účet.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC