Nastavení správného formátu buněk

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení správného formátu buněk

Navigace:  Vzdálená správa > Hromadný import / export >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Pokud upravujete soubor dat vyexportovaný ze Vzdálené správy v aplikaci Excel, je nutné, aby sloupce s čísly jako productID nebo categoryID v importním souboru měly formát TEXT. V opačném případě se soubor nemusí správně nebo vůbec naimportovat zpět do Vzdálené správy.

Jednodušší je vyexportovat data do Excelu, upravit je a uložit do formátu CSV. Formát Excel totiž importovat do pokladny nelze. Je samozřejmě možné vyexportovat rovnou formát CSV, avšak díky chování Excelu, dojde ke změně formátu buněk s čísly, který je nutné upravit. Proto je práce s .csv souborem v Excelu o něco složitější. Oba postupy jsou uvedeny níže.

 

dulezite_sdeleni_icon

Výše uvedené platí jen pro soubory, který získáte exportem již vytvořených produktů ze Vzdálené správy, tzn. v případě, že chcete provést úpravu stávající produktů. Pokud nemáte v pokladně ještě žádné produkty, v importním souboru s novými produkty nemusíte sloupeček productID uvádět, a jeho formát tak není důležitý.

 

Export do formátu Excel - Postup úpravy vyexportovaného souboru v Excelu

1.Vyexportujte a stáhněte data ze Vzdálené správy ve formátu Excel.

2.Soubor otevřete a zkontrolujte správný formát sloupečků s čísly - productId, categoryId, sortOrder a případně i dalších. Sloupečky s nesprávně zobrazenými hodnotami označte a změňte formát buněk na Text.

3.Upravte data a poté soubor uložte jako CSV (textový soubor s oddělovači).

4.Naimportujte upravený .csv soubor do Vzdálené správy.Při importu zvolte kódování Windows 1250.

 

Export do formátu CSV - Postup jak správně naimportovat CSV soubor do Excelu

1.Vyexportujte a stáhněte data ze Vzdálené správy ve formátu CSV.

2.Spusťte aplikaci Microsoft Excel.

3.Klikněte na záložku Data > Z textu/CSV.

4.Vyberte .csv soubor, který budete v Excelu upravovat.

5.V zobrazeném dialogu ponechte kódování Windows 1250 a oddělovač čárka. Správné kódování poznáte podle správného zobrazení diakritiky v náhledu.

6.V dialogu klikněte na tlačítko Transformovat data, zobrazí se tabulka zdrojových dat.

7.V tabulce klikněte postupně na záhlaví sloupečků productId, categoryId, sortOrder a případně i dalších, které obsahují nesprávně transformovaná čísla (např. 4,13011E+15) a v horním panelu na kartě Domů vyberte pro každý ze sloupečků Datový typ: Text.

8.V dialogu Změna typu sloupce klikněte vždy na Nahradit existující, hodnoty ve sloupečcích budou převedeny na správný formát čísel.

9.Po změně v horním panelu klikněte na Zavřít a načíst.

10.Zobrazená data v Excelu upravte a poté uložte jako CSV (textový soubor s oddělovači).

11.Naimportujte upravený .csv soubor do Vzdálené správy.Při importu zvolte kódování Windows 1250.

nahoru

Postup exportu XLS souborů a importu CSV souborů:

1_icon

Export
Vyberte seznam 01, který chcete vyexportovat, poté v horní liště klikněte na tlačítko EXPORT a zvolte Excel 02. Tím vybraný seznam vyexportujete do formátu .xls.

export1_800_edge_dr_no

 

2_icon

Otevřete vyexportovaný .xls soubor v aplikaci Excel, proveďte požadovanou editaci a soubor uložte do formátu .csv. Viz. odrážky na začátku kapitoly.

 

dulezite_sdeleni_icon

Při editaci dávejte pozor na to, abyste:

1.Při mazání řádků smazali samotné řádky, ne jen jejich obsah. Při importu tabulky s prázdnými řádky bude zobrazena chybová hláška.

2.Při změně ceny bez DPH smazali cenu s DPH a naopak. Jedině tak bude program moci správně dopočítat druhou hodnotu.

3.Neměli v buňkách s čísly (kódy) mezery před nebo za hodnotami.

 

3_icon

Import
V horní liště vyberte IMPORT 01 a zvolte Import produktů. V otevřeném dialogu v pravé části stránky ponechte kódování Windows 1250 02 a poté kliknutím do části 03 vyberte .csv soubor, který jste v předešlém kroku upravili a uložili. Tím dojde k naimportování souboru.

import1_800_edge_dr_no

clip0629

importvs3

 

nahoru