Připojení bluetooth / USB váhy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Připojení bluetooth / USB váhy

Navigace:  Příprava pokladny > Připojení periferií > Připojení vah >

Pro komunikaci mezi pokladnou a bluetooth / USB váhou slouží aplikace Ovladač váhy, kterou nainstalujete prostřednictvím Dotykačka Marketplace. Před připojením bluetooth váhy je nutné ji v systému spárovat. Postup párování je shodný s jakýmkoliv jiným bluetooth zařízením. Případný PIN pro spárování by měl být uveden v návodu k váze.
 

 

Jak připojit bluetooth nebo USB váhu k pokladně?

1_icon

Spárujte váhu s dotykovou pokladnou / připojte USB váhu. Otevřete aplikaci Dotykačka Marketplace a nainstalujte Ovladač váhy. Po instalaci ovladač spusťte.

Screenshot 6 11 2017 11-13-48

 

2_icon

Pro bluetooth váhu ťukněte na tlačítko PŘIPOJIT ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH a vyberte spárovanou váhu. Na obrázku níže jde o zařízení BT6000Y. Pro USB váhu stačí stisknout jen tlačítko VYŽÁDAT OPRÁVNĚNÍ, zde není nutné nic vybírat.

screenshot_2017-11-06-10-53-44-1
screenshot_2017-11-06-10-54-10

 

3_icon

Jakmile zařízení vyberete či vyžádáte oprávnění, bude v ovladači zobrazena zvážená hodnota a typ připojení. Zvážená hodnota se přenáší do pokladní aplikace. Nyní je váha v pořádku připojena.

screenshot_2017-11-06-10-54-50

nahoru


 

Volby ovladače váhy

Na hlavní obrazovce ovladače váhy najdete následující volby:

Číst data z váhy i při vypnuté obrazovce
Pokud je tato volba zaškrtnuta, bude ovladač aktivní i při vypnutém displeji pokladny v režimu spánku.

Demo mód
V aktivním demo režimu ovladač simuluje připojenou váhu. Demo režim slouží k ověření komunikace mezi ovladačem a pokladní aplikací.

nahoru