Správa skladů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Správa skladů

Navigace:  Aplikace Sklad >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Ťuknutím na ikonu Správa skladů zobrazíte seznam všech vytvořených skladů. U každého skladu můžete pro snadnou identifikaci změnit jeho Název.

Každý sklad má také vygenerované jednoznačné identifikační číslo ID skladu. To je dobré znát, pokud chcete změnit sklad, ze kterého Dotykačka čerpá. Každá pokladna totiž standardně používá výchozí sklad ze kterého odčerpává produkty.

Pomocí Přiřazení produktů můžete definovat pro určité produkty jiný sklad. Pokud však potřebujete aby např. 2 pokladny používaly shodný sklad, je nutné na pokladnách výchozí sklad změnit. To provedete změnou ID skladu na každé pokladně v Nastavení aplikace. Pro postup, jak změnit výchozí sklad se podívejte do kapitoly Sklady.

sklad8