Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Možnosti tisku faktur

Dotykačka umožňuje tisk vystavených faktur na standardní termotiskárně. Toto nastavení tedy platí pro termotiskárnu, kterou máte připojenou k dotykové pokladně.

Nastavení tisku

Nastavení tisku faktur

Prodejce

Jestliže vyberete konkrétního prodejce, bude tato tisková úloha k dispozici jen pro tohoto prodejce. To je vhodné v případě, že jednu pokladnu využívá více samostatných prodejců. Pro každého tak můžete nastavit vlastní tiskové úlohy.

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout faktury. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty na faktuře budou uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na faktuře mimo názvů prodaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou fakturu vytisknout. Výchozí hodnota je 1.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC