Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

vystavitjakofakturub
V Dotykačce je možné vystavovat jednoduché faktury na zvoleného zákazníka, které obsahují naúčtované produkty. Faktura bude vystavena na jméno vybraného zákazníka a v hlavičce budou uvedeny údaje o vaší společnosti, které v nastavení Dotykačky specifikujete. Již vygenerovanou fakturu najdete v historii a můžete si ji zpětně zobrazit.

 

 

poznamka_icon

Jestliže potřebujete fakturu dobropisovat, je nutné provést v pokladně storno faktury v Historii. Storno faktury se chová stejně jako standardní storno dokladu. Vystaví se nová faktura v záporných hodnotách, tzv. "Opravný daňový doklad". Do účetnictví se dává tento nový doklad.

 

Pro vystavení faktury je tedy nejprve třeba:

1.V Nastavení aplikace v části Faktury povolit a nastavit používání faktur a vyplnit údaje o vaší firmě.

2.V dlaždicovém menu pomocí tlačítka Zákazník vyplnit údaje o zákazníkovi nebo vybrat již vytvořený zákaznický účet.

 

Jak vystavit fakturu?

1_icon

Ujistěte se, že účtujete na účet zákazníka, pro kterého chcete vystavit fakturu. Zákazníka vyberte ťuknutím na tlačítko ZÁKAZNÍK 01. Jakmile zákazníka zvolíte, objeví se na tlačítku jeho jméno. Přiřazení zákazníka můžete provést i později v Platebním dialogu pomocí volby Nastavit zákazníka.

screenshot_2017-04-26-14-35-2425

 

2_icon

Při prvním otevření platebního dialogu po aktivaci platební metody Faktury v Nastavení aplikace se zobrazí upozornění, že volbu VYSTAVIT JAKO FAKTURU najdete v Pokročilých možnostech platby, jenž jsou přístupné přes ikonku tří teček, na kterou ukazuje šipka. Upozornění zavřete ťuknutí na tlačítko OK.

3_icon

Proveďte případné změny v platebním dialogu, a až budete hotovi, ťukněte na ikonu Pokročilé možnosti platby 02. Zobrazí se dialogové okno s dalšími možnostmi, ze kterých vyberte VYSTAVIT JAKO FAKTURU 03.

2017-04-26_152206

 

poznamka_icon

Pokud v části Nastavení aplikace » Faktury nemáte zadány údaje o vaší společnosti, zobrazí se nyní upozornění. Ťuknutím na POKRAČOVAT budete přesměrováni do odpovídajícího nastavení. Tam vyplňte požadované údaje, uložte je ťuknutím na OK a vraťte se do platebního dialogu.

 

4_icon

Na kartě Faktura budete nyní moci zvolit platební metodu (hotovost, platební karta, bankovní převod), datum zdanitelného plnění, splatnosti a poznámku. Zadaná poznámka bude na faktuře uvedena pod celkovou částkou. V případě zvolení platby hotovostí či platební kartou bude datum splatnosti nastaveno na aktuální datum. Pokud máte pro číslování faktur povolenou samostatnou číselnou řadu, bude jako variabilní číslo na faktuře placené převodem automaticky použito právě číslo dokladu. Pokračujte ťuknutím na Zaplaceno.

ff4_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Jestliže zvolíte platbu převodem a doplníte do faktury číslo účtu s maximálně 10místným variabilním symbolem, bude na vygenerované faktuře automaticky uveden QR kód pro rychlé zaplacení.

 

5_icon

Zobrazí se náhled faktury. Vpravo nahoře najdete ikonky, pomocí kterých můžete fakturu vytisknout, rovnou odeslat na zadanou e-mailovou adresu nebo využít možností sdílení a vložit do libovolné aplikace. Tisk na běžné tiskárně je možný např. s využitím aplikace PrinterShare prostřednictvím Wifi sítě. Pomocí dotykového gesta dvou prstů, lze fakturu přibližovat či oddalovat. Na spodní straně jsou odkazy pro přechod na další stránky, pokud má faktura více stránek.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

nahoru

Pokud zvolíte přímé odeslání faktury e-mailem, bude zobrazen dialog s vlastnostmi zprávy. Do tohoto dialogu doplňte e-mailovou adresu příjemce, upravte předmět a případně napište do pole Text vlastní znění zprávy. Faktura je ke zprávě přípojena jako příloha ve formátu .pdf. Tlačítkem 04 pak zprávu odešlete. Všechny vygenerované faktury ve formátu .pdf najdete také přímo v pokladně v interní paměti (Internal Memory) ve složce DotykackaPdf.

screenshot_2017-04-26-14-06-22

 

dulezite_sdeleni_icon

Generování faktur je podporováno od verze systému Android 4.4.2. Na zařízeních se starší verzí systému nebude fungovat. Pokud vlastníte pokladnu s Androidem 4.4, je nutné pro generování faktur doinstalovat z Dotykačka Marketplace aplikaci Prohlížeč PDF. Android 5 má pro podporu PDF již implementovánu. U pokladen s novějším systémem tedy není nutné tuto aplikaci instalovat.

nahoru


 

Jak vygenerovat kopii faktury?

1_icon

V dlaždicovém menu vyberte Historie 01. Potom vyberte transakci, pro kterou chcete vystavit fakturu 02.

screenshot_2017-04-26-15-06-50

 

2_icon

Vyberte ikonku pro další možnosti 03 a poté volbu Sdílet / tisknout fakturu 04.

screenshot_2017-04-26-15-06-41

 

3_icon

Bude zobrazen náhled faktury a pomocí ikonek vpravo nahoře ji můžete opět vytisknout odeslat či sdílet.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

 

poznamka_icon

U plateb fakturou bude ve Vzdálené správě uveden tento typ dokladu u jednotlivých pokladních operací.

nahoru

Zpět na pokročilé možnosti platbyTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC