Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Webhooky jsou uživatelsky definované HTTP volání, které umožňují, na základě určité události v Dotykačce, provést definovanou akci, např. poslat informaci o skladovém pohybu do e-shopu apod. Tato funkce je určena pro vývojáře.

clip0135

 

poznamka_icon

Pokud máte Vzdálenou správu propojenou a synchonizovanou s doplňkem pro Shoptet, budou zde automaticky vytvořené odpovídající webhooky pro synchronizaci skladových zásob a vlastností produktů se Shoptetem. Tyto webhooky neupravujte ani nemažte.

nahoru


 

Pro lepší integraci pokladního systému Dotykačka je možné zaregistrovat webhooky, které zasílají na zadanou adresu informace o změně jednotlivých entit.

Aktuálně jsou podporovány webhooky pro následující entity:

Skladové pohyby (na konkrétním skladu)

Prodejní položky (produkty)

Pohyby bodů u zákaznického účtu

Realizované prodeje

Rezervace

 

Pro jednu entitu je možné mít definováno více webhooků. U každého z nich je možné definovat, zda bude volán jednou ze dvou metod:

GET: Požadavek slouží jako ping a neobsahuje žádná data.

POST: Požadavek obsahuje v těle JSON list obsahující jeden nebo více záznamů.

 

Příklady požadavků (POST)

Skladové pohyby

[

 {

   "avgpurchasepricewithoutvat": null,

   "branchid": 193440357,

   "created": 1567787960104,

   "currency": "CZK",

   "employee_id": 0,

   "inventoryid": null,

   "invoicenumber": null,

   "note": null,

   "order_id": 2.4137645982054e+15,

   "product_id": 8.0311313152812e+14,

   "purchasepricewithoutvat": null,

   "quantity": "-1",

   "quantitystatus": "0",

   "stocktransactionid": null,

   "stocklogid": 3.0390946566338e+15,

   "supplier_id": null,

   "transactiontype": "SALE",

   "unit": "Piece",

   "warehouseid": 193440357,

   "synced": 0,

   "versiondate": 1567787960230

 }

]

nahoru

Prodejní položky

[

 {

   "bitflags": 1536,

   "ctlg_amount_id": null,

   "ctlg_bind_type": null,

   "ctlg_item_id": null,

   "categoryid": 3.3955730426472e+14,

   "currency": null,

   "deleted": 0,

   "description": "",

   "discountpercent": "0",

   "discountpermitted": 1,

   "display": 1,

   "dnids": null,

   "ean": "",

   "eetsubjectid": null,

   "hexcolor": "#BA68C8",

   "marginmin": null,

   "modifiedby": "0",

   "name": "bdtest",

   "noteslist": null,

   "onsale": 0,

   "packaging": "1",

   "plu": "",

   "points": "0",

   "pricewithvat": "50",

   "pricewithoutvat": "43.47826086956522",

   "productid": 2.112090313741e+15,

   "purchasepricewithoutvat": "15",

   "requirespriceentry": 0,

   "sortorder": 1.3297681284524e+18,

   "stockdeduct": 1,

   "stockoverdraft": "ALLOW",

   "stockquantity": "-60",

   "subtitle": "238378",

   "supplier_id": null,

   "supplierproductcode": null,

   "tagslist": null,

   "units": "Piece",

   "vat": "1.15",

   "canonicalname": "bdtest",

   "numcanonicalname": "238378",

   "synced": 0,

   "versiondate": 1567787059475,

   "unitsmeasurement": null,

   "packagingmeasurement": null

 }

]

nahoru

Pohyby bodů u zák. účtu

[

 {

   "branch_id": 193440357,

   "created": 1567787831505,

   "customer_id": 3.9025083776719e+14,

   "employee_id": 0,

   "id": 2.7090307149034e+15,

   "note": null,

   "order_id": 1.2803012539544e+15,

   "pointgroup": 1,

   "points": "1",

   "synced": 0,

   "versiondate": 1567787831505

 }

]

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC