Vlastnosti naúčtovaného produktu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Vlastnosti naúčtovaného produktu

Vlastnosti produktu v otevřeném účtu zobrazíte ťuknutím na ikonu tužky 01 u naúčtované položky. Otevře se dialog s několika záložkami, kde můžete upravit vlastnosti produktu dočasně jen pro tento konkrétní účet.

Screenshot_2017-09-01-10-44-50 2

 

Dialog obsahuje následující záložky (dostupnost všech záložek záleží na konkrétním nastavení):

Množství - Zde specifikujete množství prodané položky bez ohledu na nastavené množství v kartě produktu ve Správě položek.
Jestliže máte zvolenou jinou než běžnou porci, nelze množství zadat (viz poslední záložka Porce).

Účel platby - K produktu můžete přiřadit vlastní textovou informaci, která bude vytištěna na účtence. Touto poznámkou je také identifikován zaparkovaný účet.

Název - Pokud prodáváte použité zboží (máte u produktu štítek -used), můžete produkt při naúčtování konkrétně pojmenovat. V jiném případě se záložka s názvem nezobrazuje.

Sleva - Nastavte případnou aktuální slevu. Nastavená sleva je platná jen pro tento účet. Ve vlastnostech každého produktu lze určit, zda na něho chcete slevu aplikovat či nikoliv. Slevu lze zadat i v záporné hodnotě pomocí tlačítko +/-. Záporná sleva je vlastně procentuální přirážka.

Cena - Upravte cenu produktu platnou jen pro tento účet.

Bonusové body - Upravte počet bonusových bodů, které budou odečteny ze zákaznického účtu.

Porce - Vyberte z definovaných porcí pro tento produkt. Zvolená porce bude zobrazena u prodávaného produktu.

S sebou - Umožní zvolit, zda je produkt prodáván tady nebo s sebou. Dostupnost této možnosti je závislá na tomto nastavení.

 

uziv_tip_icon

Pokud v nastavení aplikace povolíte volbu Používat táry při vážení, budete moci na záložce Množství nastavit vlastní táry, které se odečtou od hmotnosti váženého zboží. Více informací nejdete v této kapitole.

nahoru