Přehled uživatelských práv

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přehled uživatelských práv

Uživatelská práva pro pokladní operace a sklad

Je popisován výchozí stav, kdy jsou všechna práva povolena. Níže najdete informace o tom, kam uživatel ztratí přístup, pokud danou funkci zakážete. Jak nastavit práva jednotlivým uživatelům (zaměstnancům), kteří pracují s pokladnou najdete v této kapitole. Uživateli můžete přiřadit dvě samostatné sady práv - pro pokladní operace a aplikaci Sklad.

Mimo práv pro pokladní operace či aplikaci Sklad, můžete také určit, jaké informace uvidí uživatel po přihlášení do Vzdálené správy. Uživatelská práva pro Vzdálenou správu však používají samostatné uživatelské účty a nesouvisí s účty zaměstnanců v pokladně. Přístup do Vzdálené správy tak může mít i osoba, která přímo s pokladnou nepracuje, ale potřebuje mít např. přehled o tržbách. Postup vytvoření uživatelského účtu ve Vzdálené správě a přiřazení práv najdete v této kapitole.

 

 

Uživatelská práva pro pokladní operace

Zobrazit tržby (vše)

Zakáže přístup do přehledu tržeb. Nebude možné se podívat na kompletní přehled tržeb, prodaných položek, zaměstnanců, prodejů na zákazníky a skladových pohybů za libovolné zvolené období.

Zobrazit tržby (dnešní)

Zakáže zobrazení kalendáře v přehledu tržeb. Uživatel nebude moci zvolit libovolné období pro zobrazení přehledu tržeb. Bude moci prohlížet přehled pouze za aktuální směnu / den. Uživatel bez tohoto práva také nebude mít přístup do reportů.

Editovat produkt

Zakáže přístup do Správy položek. Uživatel nemůže vytvářet či měnit produkty a kategorie.

Pozor: pokud má uživatel právo SPRÁVA SKLADU, může v aplikaci SKLAD měnit Název, Kategorii, EAN, PLU a může i naskladňovat.

Editovat uživatele

Zakáže přístup do Správy uživatelů v nastavení. Uživatel nebude moci měnit či vytvářet uživatelské účty. Je vhodné zakázat v případě, že uživatelé mají přístup do pokročilého Nastavení aplikace. Jinak by mohli změnit práva ostatních uživatelů.

Editovat zákazníky

Zakáže editaci, přidávání a mazání zákazníků. Stále však půjde manuálně zákazníky vybírat (i pomocí čárového kódu) a přiřazovat k objednávkám zákaznické účty. Pokud chcete skrýt dlaždici ZÁKAZNÍK na hlavní obrazovce, deaktivujte také právo MANUÁLNÍ VÝBĚR ZÁKAZNÍKA.

Poskytovat slevy

Zakáže možnost poskytovat slevy. Uživatel nebude moci poskytnou žádnou slevu na otevřený účet mimo případu, kdy má zákazník přiřazenou nějakou globální slevovou skupinu. Tato sleva se jako jediná v tomto případě aplikuje.

Export / import dat

Zakáže možnost provést manuální export zálohy Dotykačky ve formátu SQLITE3 a import csv dat. Zakáže také přístup k nastavení automatické zálohy. Automatická záloha bude vždy nastavena a uzamčena dle posledního nastavení účtu administrátora. V případě potřeby importu zálohy se prosím obraťte na technickou podporu.

Pokladní výdaj

Skryje tlačítko PŘÍJEM VÝDEJ na hlavní obrazovce Dotykačky. Nebude možné vytvořit pokladní vklad či výdaj. Obě funkce jsou totiž sloučeny pod jedno tlačítko.

Změna nastavení aplikace

Zakáže přístup do pokročilého nastavení Dotykačky a editaci mapy stolů.

Správa skladu

Zakáže zobrazení stavu skladových zásob na kartách produktů ve Správě položek a vyhledávání. Dále také skryje tlačítko SKLAD na hlavní obrazovce. Nebude také možné přistupovat do aplikace Sklad. Podrobnější práva k aplikaci SKLAD je potřeba nastavit v sekci UŽIVATELSKÁ PRÁVA - SKLAD.

Smazat data

Nepoužívaná funkce - stejnou funkčnost má právo Změny v zaparkovaných položkách (viz níže).

Upravit zdrojová data

Nepoužívaná funkce

Zobrazit stav pokladny

Zakáže zobrazení stavu pokladny po uzavření pokladny. Uživatel uzavře pokladnu, ale neuvidí konečný stav pokladny.

V případě povoleného práva Zobrazit tržby lze tento údaj zjistit spočítáním tržby za směnu, pokladních vkladů a výdajů.

Stornovat položky

Zakáže storno zaparkovaných účtů. Lze však stále stornovat již zaplacené účty.

Stornovat účty

Zakáže možnost stornovat již zaplacené či zaparkované účty.

Změny v zaparkovaných položkách

Zakáže možnost změnit počty naúčtovaných položek, jejich editaci (změna množství, váhy, slevy, poznámky) a odstranění na otevřených (zaparkovaných) účtech.

Počet prodaných kusů lze měnit několikerým ťukáním na zvolený produkt na hlavní obrazovce. Nebude možné přidat slevu na jeden produkt, pouze na celý účet. Povolení tohoto práva se zákazem Mazat data pochopitelně neumožní mazat položky na zaparkovaném účtu.

Tisk kontrolní účtenky

Zakáže možnost vytisknout kontrolní účtenku na zaparkovaných (otevřených) účtech.

Tato volba nesouvisí s tiskem kopie zaplaceného účtu, ten funguje vždy.

Tisk uzávěrek

Nebude možné vytisknout uzávěrku pro jednotlivé uživatele po uzavření pokladny. Pokud nebude samozřejmě implicitně povolena funkce Automatický tisk uzávěrek.

Manuální výběr zákazníka

Nebude možné přiřadit zákaznický účet na aktuální či zaparkovaný účet. Zákaznický účet bude možné přiřadit jen načtením EAN kódu.

Zobrazit zisky

Nebude zobrazen řádek Zisk v Přehledu tržeb. Zároveň zamezí tisku zisku na uzávěrce tržeb.

Zobrazit historii dokladů

Uživatel nebude mít přístup do Historie.

Vystavit účet bez zaplacení

Uživatel nebude moci uzavřít účet jako nezaplacený.

Vytvoření odpisu

Uživatel nebude moci použít platební metodu Odpis.

Otevření pokladní zásuvky

Pokud uživateli odeberete toto právo, nebude pokladna posílat impuls k otevření pokladní zásuvky. Otevřít ji bude možné pouze ručně klíčkem.

Změnit způsob úhrady

Uživatel bez tohoto práva nebude moci dodatečně změnit typ platby v Historii.

 

Uživatelská práva pro aplikaci Sklad

Zobrazit skladové položky

Zakáže skladové operace v aplikaci Sklad. Tlačítko SKLAD bude stále dostupné na hlavní obrazovce a bude umožněn vstup do aplikace Sklad. Nebude však možné provést ve skladu jakoukoliv činnost. Uživateli bez tohoto práva bude zobrazen informační dialog s možností přihlášení jiného uživatele či návratu zpět do aplikace Dotykačka.

Naskladnit položky

Zakáže možnost provést naskladnění položek. Uživatel nebude mít možnost měnit skladové zásoby. Uživatel uvidí pouze stav skladových zásob. V případě povoleného práva pro inventuru může produkty naskladnit tímto způsobem. Uživatel však nemůže provést přímé naskladnění produktů.

Zadat nákupní cenu

Zakáže zadání nákupní ceny při naskladnění zboží. Uživatel provede naskladnění libovolného produktu, ale nebude moci zadat nákupní cenu. Produkty se v tomto případě automaticky naskladní s poslední nákupní cenou.

Vytvořit novou kartu produktu

Nepoužívaná funkce

Zobrazit aktuální množství skladových zásob

Zakáže zobrazení aktuálního množství ve skladu na kartě produktu. Uživatel nezjistí aktuální stav skladu ve skladové aplikaci. Stav nebude zobrazen na skladové kartě v pravém horním rohu, ale bude jej moci zjistit při naskladnění položky.

Zobrazit inventuru

Nebude možné zobrazit Report inventur v reportech aplikace Sklad.

Vytvořit inventuru

Zakáže možnost provést inventuru skladu. Po ťuknutí na ikonu Inventura bude zobrazena informace o nedostatečných právech.

Upravit inventuru

Pokud je zakázáno společně s právem Upravit inventuru, bude ikona Inventura skryta.

Zobrazit aktuální množství na skladě během inventury

Zakáže zobrazování množství skladových zásob v průběhu inventury. Doporučujeme současně také zakázat právo Zobrazit aktuální množství na skladové kartě, aby uživatel nemohl zjistit stav skladu z jiného zdroje. Uživatel provede inventuru, bude mít však skrytý sloupec ukazující aktuální stav skladu a rozdíl oproti původnímu stavu. Nelze tak ovlivnit provedení inventury, uživatel bez tohoto práva může zadat pouze fyzicky zjištěný počet zboží.

Vytvořit / upravit sklad

Ikona Správa skladů bude skryta. Uživatel nebude moci vytvořit nový nebo upravit stávající sklad.

Zobrazit reporty skladu

Ikona Reporty bude skryta. Uživatel si nezobrazí přehledy transakcí, inventur či naskladnění.

Vytvořit / upravit reporty skladu

Zakáže export reportů do souboru na interní paměť zařízení. Nebude také k dispozici možnost odeslání exportu e-mailem. Uživatel může reporty zobrazit, neprovede však export dat.

Zobrazit seznam dodavatelů

Skryje ikonu Správa dodavatelů. Uživatel nemůže upravit stávající ani vytvořit nové dodavatele.

Vytvořit / Upravit dodavatele

Zakáže úpravu a vytváření dodavatelů. Uživatel může vytvořené dodavatele pouze prohlížet.

Zobrazit šablony produktů

Nepoužívaná funkce

Vytvořit / Upravit šablony produktů

Nepoužívaná funkce

nahoru