Zaměstnanci

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Zaměstnanci

Na záložce Seznamy » Zaměstnanci vidíte přehled všech vytvořených účtů zaměstnanců. Každý zaměstnanec se může před použitím pokladny přihlásit a veškeré pokladní pohyby se tak evidují k jeho účtu. Získáte tak přehled o jednotlivých zaměstnancích a jejich operacích. V přehledu zaměstnanců jsou zvýrazněny všechny aktuálně přihlášené účty k jednotlivým pokladnám.

Každému účtu zaměstnance můžete přiřadit samostatnou sadu oprávnění zvlášť pro pokladnu a zvlášť pro aplikaci Sklad. Jestliže ve vlastnostech účtu definujete PIN, účet tím zabezpečíte a zaměstnanec se do pokladny rovnou přihlásí jeho zadáním.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry, které s k dané položce vztahují.

 

poznamka_icon

Zaměstnanecké účty můžete samozřejmě také vytvářet přímo v dotykové pokladně. I v tomto případě lze k účtu přiřadit uživatelská práva pro jednotlivé funkce Dotykačky a aplikace Sklad.

 

 
Jak vytvořit nový účet zaměstnance?

1_icon

Na záložce Seznamy » Zaměstnanci klikněte na modré tlačítko + Přidat 01. Pokud již máte nějaké účty vytvořené tlačítkem 02 účet upravíte a tlačítkem 03 jej smažete.

uctyvz1

 

2_icon

Otevře se stránka s informacemi o uživatelském účtu. Do jednotlivých polí zadejte zadejte požadované informace. V případě, že do pole Čárový kód vložíte čárový kód, můžete pak pro přihlášení k tomuto účtu jednoduše naskenovat čárový kód pomocí čtečky. Uživatelský účet ochráníte pomocí PINu. Pokud ho zadáte, nezapomeňte aktivovat přepínač 01. Pokud zaměstnanec PIN pro přihlášení zapomene, jednoduše ho zde změňte.

Ťuknutím do polí v části 02 zobrazíte seznam uživatelských práv pro pokladní operace nebo aplikaci Sklad, viz Přiřazení uživatelských práv níže.

Pomocí přepínače 03 lze účet dočasně deaktivovat, aniž by bylo nutné ho mazat. Nakonec provedené změny nezapomeňte uložit ťuknutím na tlačítko Uložit.

uctyvz12

nahoru


Přiřazení uživatelských práv

Ťuknutím do pole Uživatelská práva - pokladna či Uživatelská práva - sklad se rozbalí seznam uživatelských práv pro jednotlivé operace. Ťuknutím na vybranou položku v seznamu ji aktivujete a tím vlastně přiřadíte toto právo danému uživateli. Pro přiřazení všech práv ťukněte na první položku Vybrat vše. Ťuknutím a zadáním textu do pole Hledej vyfiltrujete uživatelská práva jen podle zadaného textu (při zadávání se rozlišují malá a velká písmena). Pro přehled a popis jednotlivých uživatelských práv se podívejte do této kapitoly.

uctyvz2

 

dulezite_sdeleni_icon

Uživatelská práva nelze nastavit pro výchozí účet správce Administrátor. Tento účet má automaticky přiřazena plná práva. Proto doporučujeme účet správce vždy chránit PINem.

nahoru