Zaměstnanci

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Zaměstnanci

Na záložce SEZNAMY » ZAMĚSTNANCI vidíte přehled všech vytvořených účtů zaměstnanců. Každý zaměstnanec se může před použitím pokladny přihlásit a veškeré pokladní pohyby se tak evidují k jeho účtu. Získáte tak přehled o jednotlivých zaměstnancích a jejich operacích. V přehledu zaměstnanců jsou zvýrazněny všechny aktuálně přihlášené účty k jednotlivým pokladnám.

Každému účtu zaměstnance můžete přiřadit samostatnou sadu oprávnění zvlášť pro pokladnu a zvlášť pro aplikaci Sklad.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry.

 

poznamka_icon

Zaměstnanecké účty můžete samozřejmě také vytvářet přímo v dotykové pokladně. I v tomto případě lze k účtu přiřadit uživatelská práva pro jednotlivé funkce Dotykačky a aplikace Sklad.

 
 
Jak vytvořit nový účet zaměstnance?

1_icon

Na záložce SEZNAMY » ZAMĚSTNANCI klikněte na modré tlačítko + PŘIDAT 01. Pokud již máte nějaké účty vytvořené tlačítkem 02 účet upravíte a tlačítkem 03 jej smažete.

uctyvz1

 

2_icon

Otevře se stránka s informacemi o uživatelském účtu. Do pole 01 zadejte název účtu (jméno uživatele). Do pole 02 specifikujte e-mailovou adresu. Telefonní číslo pak zadejte do pole 03. V případě, že do pole 04 vložíte čárový kód, můžete pro přihlášení k účtu jednoduše naskenovat čárový kód pomocí čtečky. Ťuknutím do pole 05 a 06 zobrazíte seznam uživatelských práv pro pokladní operace nebo aplikaci Sklad viz Přiřazení uživatelských práv.

Pomocí přepínače 07 lze účet dočasně deaktivovat, aniž by bylo nutné ho mazat. Provedené změny uložíte ťuknutím na tlačítko Uložit 08.

uctyvz12

nahoru

Přiřazení uživatelských práv

Ťuknutím do pole Uživatelská práva či Uživatelská práva - sklad se rozbalí seznam uživatelských práv pro jednotlivé operace. Ťuknutím na vybranou položku v seznamu ji aktivujete a tím vlastně přiřadíte toto právo danému uživateli. Pro přiřazení všech práv ťukněte na první položku Select all. Ťuknutím a zadáním textu do pole Search vyfiltrujete uživatelská práva jen podle zadaného textu (při zadávání se rozlišují malá a velká písmena). Pro přehled a popis jednotlivých uživatelských práv se podívejte do této kapitoly.

uctyvz2

nahoru