Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Automatické odhlášení

Automaticky odhlásit uživatele s aktivním PIN kódem

Pokud je tato volba aktivní bude při přechodu pokladny do režimu spánku (vypnutí displeje) automaticky odhlášen přihlášený uživatel. Podmínkou pro automatické odhlášení je, aby uživatelský účet byl chráněný pinem.

Automaticky odhlásit uživatele po vystavení dokladu

Jestliže je tato volba aktivní, bude po vystavení dokladu (uzavření účtu) automaticky odhlášen přihlášený uživatel. To je např. vhodné, pokud jednu pokladnu používá více samostatných prodejců.

 


 

Kontrola otevřených účtů při uzavření pokladny

Vybráním jedné z hodnot určíte chování při uzavření pokladny, pokud existují otevřené - zaparkované účty:

Povolit otevřené účty - Při uzavření pokladny budou otevřené účty ignorovány, pokladna půjde standardně uzavřít.

Zobrazit varování - Při uzavření pokladny bude v dialogu zobrazen počet otevřených účtů, pokladna půjde standardně uzavřít.

Zakázat uzavření pokladny - Bude zobrazena informace a pokladnu nebude možné s otevřenými účty uzavřít.

 

Upozorňovat na nezaplacené doklady

Při uzavření pokladny zobrazí upozornění v případě, že pokladna eviduje nezaplacené účty.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC