Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Tato kapitola popisuje nastavení ovladače platebního terminálu pro terminál připojený prostřednictvím bluetooth. Níže uvedený postup souvisí s předchozí kapitolou Připojení terminálu třetí strany.

 

 

Spárování terminálu s dotykovou pokladnou

Platební terminál je k dotykové pokladně připojen prostřednictvím Bluetooth připojení. Proto je potřeba, před vlastním použitím terminálu a konfigurací ovladače platebního terminálu, provést jeho spárování s pokladnou.

1_icon

Na hlavní obrazovce pomocí gesta stáhněte panel s nastavením 01 a ťukněte na ozubené kolečko 02 pro vstup do nastavení systému Android.

Nastavení Wifi

 

2_icon

V seznamu nastavení ťukněte na položku Bluetooth.

56

 

3_icon

Nejprve zapněte Bluetooth připojení přesunutím přepínače 03 doprava. A poté ťukněte v seznamu na nalezené zařízení 04 reprezentované MAC adresou nebo bankovním identifikátorem ve tvaru RPOSXXXX, kde X představují čísla - to je platební terminál. Platební terminál musí samozřejmě běžet s aktivním Bluetooth připojením. V opačném případě nebude pokladnou nalezen a v seznamu zařízení ho neuvidíte.

67

 

dulezite_sdeleni_icon

MAC adresou mohou být v seznamu reprezentována i jiná zařízení. MAC adresa platebního terminálu v tomto seznamu tedy musí odpovídat MAC adrese, kterou najdete na spodní straně platebního terminálu, nebo kterou terminál zobrazuje při zapnutí.

 

4_icon

Jakmile na nalezené zařízení v seznamu ťuknete, objeví se dialog pro zadání pinu. Pro spárování zadejte 1111 a ťukněte na OK.

23

 

Teď máte platební terminál úspěšně spárován s pokladnou a můžete pokračovat dalším krokem, tím je instalace ovladače platebního terminálu popsaná dále.

nahoru


 

Instalace a prvotní nastavení ovladače platebního terminálu

Pro postup instalace a prvotního nastavení ovladače až do výběru typu připojení se prosím podívejte do kapitoly Připojení terminálu třetí strany. Poté pokračujte níže.

nahoru


 

Nastavení ovladače platebního terminálu pro bluetooth připojení

1_icon

Po ťuknutí na volbu Bluetooth (viz předchozí kapitola) zadejte MAC adresu terminálu. Tu najdete v seznamu spárovaných zařízení, viz první krok Spárování terminálu s dotykovou pokladnou, na spodní straně terminálu nebo je MAC adresa zobrazena na displeji terminálu při jeho zapnutí. MAC adresa musí být v tomto formátu XX:XX:XX:XX:XX:XX, tedy např. 00:11:09:95:26:FA.

Jakmile zdáte správnou MAC adresu, ťukněte na tlačítko OK.

clip0056

 

poznamka_icon

Na spodní straně terminálu najdete MAC adresu vedle označení BT Adr: (viz obrázek). V tomto případě bude správná MAC adresa 54:7F:54:3E:78:24, první dva znaky vynechte.

bt

 

2_icon

Nakonec zkontrolujte správně zadané údaje a vše uložte pomocí tlačítka ULOŽIT. Volbu Ukládání kompletních záznamů komunikace ponechte vypnutou.

clip0057

 

3_icon

Nyní máte možnost ověřit, zda je vše správně nastaveno a pokladna dokáže s terminálem komunikovat. Tlačítkem ZAPLATIT proveďte testovací transakci v hodnotě 1 Kč s reálnou platební kartou. Pomocí šipek u každé volby můžete pro testovací transakci vybrat typ transakce 01 a měnu 02. V případě, že bude vše správně nastaveno, uvidíte informaci PROBÍHÁ TRANSAKCE a na vašem terminálu se zobrazí k platbě částka 1 Kč. Tuto platbu není třeba dokončit, stačí pouze transakci přímo na terminálu stornovat.

Pokud pokladna nedokáže komunikovat s platebním terminálem, zobrazí se varovná hláška. V takovém případě se informujte na další postup u vašeho IT poradce, případně u poskytovatele terminálu.

8b_800_edge

 

Pokud máte vše správně nastavené a testovací transakce proběhla, podívejte se, jak probíhá platba kartou na pokladně.

nahoru


 

Pokročilé možnosti pro terminály Sonet a Monet

Tisknout kopie potvrzení o platbě pro obchodníka

Tato volba povoluje tisk dokladů o platbě kartou na účtenku z pokladní aplikace. Je přístupná opět přes ikonku tří teček vpravo nahoře po ťuknutí na Nastavení (viz předchozí kapitola). Pro povolení tisku na účtenku aktivujte tuto volbu. Tuto možnost podporují pouze platební terminály Sonet a Monet.

clip0055

 

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC